Το Εθνικό Μονοπάτι O32

Το Εθνικό Μονοπάτι O32

Το Εθνικό Μονοπάτι O32 συνδέει τη Βυτίνα με την Καρδαμύλη. Ξεκινά από τη Βυτίνα και περνώντας από το χωριό Ζυγοβίστι, τη Δημητσάνα, το φαράγγι του Λούσιου, την Καρύταινα, τα χωριά Λεοντάρι, Γεωργίτσι, τη Λαγκάδα στον Ταΰγετο, φτάνει στα Πηγάδια. Ακολουθεί ένα δύσκολο τμήμα, που από τη χαράδρα της Κοσκάραγας και το Ρίντομο δρασκελίζει την κορυφογραμμή του Ταϋγέτου και κατεβαίνει στο καταφύγιο (θέση Βαρβάρα). Στη συνέχεια, μέσα από τη χαράδρα του Βυρού η διαδρομή περνά κοντά από τα Τσέρια και καταλήγει στην παραλία της Καρδαμύλης.

Αν και η ιδέα δημιουργίας μιας διαγώνιας σύνδεσης ανάμεσα στη Βυτίνα (από όπου περνά το Ε4) με τον Ταΰγετο (όπου το Ε4 φτάνει από τη Σπάρτη) ήταν ενδιαφέρουσα, είχε να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα που μειώνει μέχρι σήμερα την αξία του Ε4: τη ζώνη ανάμεσα στο Μαίναλο και τον Ταΰγετο. Συγκεκριμένα, το Ε4 διασχίζει την Τεγεατική πεδιάδα από ασφάλτους, μια όδευση που αναγκάζει τους περισσότερους πεζοπόρους να δρασκελίζουν την απόσταση μέχρι τη Σπάρτη με όχημα, μια επιλογή που υποστηρίζεται από τα τοπικά ΚΤΕΛ. Αντίστοιχα το Ο32 διασχίζει την περιοχή από την Καρύταινα λεως το Λογκανίκο με μια όδευση μικρής πεζοπορικής αξίας, όπου όμως πρακτικά δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς με δημόσια μέσα συγκοινωνίας.

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα του μέτριου σχεδιασμού των Εθνικών μονοπατιών ήταν η αδυναμία αναβίωσης των παλιών μονοπατιών: λόγω περιορισμένων πόρων, οι συνδέσεις έπρεπε να εξασφαλιστούν άμεσα με οποιονδήποτε διαθέσιμο στο πεδίο τρόπο: δηλαδή με δρόμους. Έτσι στην όντως δύσκολη ζώνη ανάμεσα στην Καρύταινα και το Λογκανίκο, το Ο32 ακολουθεί κυρίως το τοπικό οδικό δίκτυο, που σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό ασφαλτοστρωμένο.

Συμπερασματικά, το O32, όπως και τα άλλα Εθνικά Μονοπάτια, ήταν εξ΄αρχής φτωχά σχεδιασμένο, με βάση ερασιτεχνικές γνώσεις και μεθόδους. Με τον καιρό, η όδευση του έχει διασπαστεί από δρόμους και άλλες παρεμβάσεις και η σήμανση του έχει σχεδόν χαθεί. Σήμερα, πολλές άλλες διαδρομές έχουν επικαλύψει τη χάραξή του, στοχεύοντας στις ίδιες ζεύξεις χωριών ή στη διάσχιση μεγάλων αποστάσεων.