Πηγές και νερά της Αίγινας

Πηγές και νερά της Αίγινας

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Αίγινα topoguide
Αίγινα topoguide: Η Μακροσουβάλα στο Σφεντούρι είναι η μεγαλύτερη σουβάλα της Αίγινας

Σε όλη την Αίγινα θα συναντήσουμε πολυάριθμες σουβάλες, τις χαρακτηριστικές, συνήθως μικρές και συχνά πολύ ρηχές δεξαμενές, επιφανειακές στέρνες, σκαμένες στο στιφό, αδιαπέρατο έδαφος ή διανοιγμένες στη βάση βράχων με αφαίρεση των θρυματισμένων τμημάτων.

Αίγινα topoguide
Αίγινα topoguide: Η πανάρχαια σουβάλα στις Σφυρίχτρες, δίπλα στο ιερό του Ελάνιου Δία

Ο συνολικός αριθμός από σουβάλες στην Αίγινα είναι άγνωστος, καθώς κάθε τόσο ανακαλύπτονται νέες μικρές σουβάλες, χαμένες στους θάμνους. Μερικές είναι αρκετά μεγάλες και με μόνιμη παρουσία νερού, ώστε να αποτελούν μικρούς υγρότοπους και να φιλοξενούν μια αναπάντεχη πυκνότητα άγριας ζωής (φυτά, αμφίβια κλπ), ενώ άλλες, πιθανόν κακότεχνες ή ημιτελείς, είναι απλοί στεγνοί λάκκοι.

Αίγινα topoguide
Αίγινα topoguide: Η μεγαλύτερη από τις 3 σουβάλες στις Μαρντιές

topoguide Greece

Οδηγος της Αιγινας

Φωτογραφίες και περιγραφές για από τις πολυάριθμες σουβάλες της Αίγινας και πολλά άλλα σημεία συλλογής και λήψης νερού περιλαμβάνονται στον οδηγό Αίγινα topoguide.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Αίγινα περιλαμβάνεται στην ομάδα των νησιών. Αποκτήστε τον οδηγό Αίγινα topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Αίγινα topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Αίγινα ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, επιλέγοντάς τον από την ομάδα των Νησιών.

Περπατήστε στην Αίγινα και γνωρίστε τα μυστικά τους με τη βοήθεια του μοναδικού οδηγού για την περιοχή.
topoguide Greece