Διάσελο-Καστανόρεμα-Άγιος Δημήτριος

Στα βουνά της Αλοννήσου

Διάσελο-Καστανόρεμα-Άγιος Δημήτριος

Αλόννησος topoguide: Διάσελο-Καστανόρεμα-Άγιος Δημήτριος
Αλόννησος
Στην κοίτη του Καστανορέματος
Πατήστε για μεγέθυνση

Το Καστανόρεμα είναι η πιο ευδιάκριτη και μεγάλη ρεματιά της Αλοννήσου: το απλουστευμένο ανάπτυγμα της κοίτης του ξεπερνά τα 7 χλμ. Το ρέμα σχηματίζει μια βαθιά και στενή χαράδρωση που μοιάζει με βατό φαράγγι, καθώς η κοίτη είναι ομαλή και με ελάχιστα πεσίματα.
Την κοίτη αυτή ακολουθεί η παρούσα πορεία, που ξεκινά από το Διάσελο και περνώντας στο πλάι του φράγματος, διατρέχει τη ρεματιά και καταλήγει στην παραλία Στροβίλι, από όπου προχωρά παραλιακά μέχρι τον Άγιο Δημήτριο.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Σήμανση

Πινακίδες και σημάδια

Αλόννησος: Διάσελο-Κατανόρεμα-Άγιος Δημήτριος
Η διαδρομή Διάσελο-Κατανόρεμα-Άγιος Δημήτριος έχει αρκετά καλή υποδομή σήμανσης.

Στην αφετηρία, πάνω στον άσφαλτο Πατητήρι-Γέρακας, υπάρχει παλιά αλλά χρήσιμη πινακίδα του πεζοπορικού πεδίου Αλοννήσου με επιπλέον πινακίδα κατεύθυνσης. Θα βρούμε λίγες πινακίδες ακόμα.

Το μονοπάτι είναι σημαδεμένο με κόκκινα σημάδια.

Το νερό στην Αλόννησο

Το Καστανόρεμα

Αλόννησος: Διάσελο-Κατανόρεμα-Άγιος Δημήτριος
Το Καστανόρεμα είναι η μεγαλύτερη ρεματιά της Αλοννήσου: το απλουστευμένο ανάπτυγμα της κοίτης του ξεπερνά τα 7 χλμ. Το ρέμα δεν έχει μόνιμη ροή, αλλά οι απορροές της λεκάνης του μέσου ρου του παρέχουν άφθονα νερά για αρκετές μέρες μετά τις μεγάλες βροχές. Κανένα άλλο ρέμα στην Αλόννησο δεν έχει ανάλογη παροχή.

Η υδρολογική συμπεριφορά της ρεματιάς και η γεωλογικές συνθήκες της λεκάνης του μέσου ρου - δηλαδή η επιφανειακή εμφάνιση μιας μάζας αδιαπέρατων πετρωμάτων - συνηγόρησε στην κατασκευή ενός μικρού ταμιευτήρα. Η λεκάνη κατάκλυσης έχει περίμετρο 1.7 χλμ και μέγιστη επιφάνεια 91 στρέμματα, ενώ το φράγμα είναι τύπου βαρύτητας. Το νερό διοχετευόταν στο δίκτυο του νησιού μέσω παρακείμενου αντλιοστασίου. Σήμερα, το όλο συγκρότημα ταμιευτήρας-αντλιοστάσιο-συνδετικό δίκτυο δεν είναι λειτουργικό.

Μικροί υγρότoποι των νησιών

Ο ταμιευτήρας του Καστανορέματος

Αλόννησος: Διάσελο-Κατανόρεμα-Άγιος Δημήτριος
Ο ταμιευτήρας του Καστανορέματος αποτελείται από στεγανή λεκάνη κατάκλυσης με περίμετρο 1.7 χλμ και μέγιστη επιφάνεια 91 στρέμματα. Το φράγμα είναι τύπου βαρύτητας.

Πέραν της χρηστικής, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περιβαλλοντική πλευρά του ταμιευτήρα. Όντας η δεύτερη άξια λόγου υδάτινη επιφάνεια της Αλοννήσου, και παρόλα τα ακατοίκητα τεχνητά πρανή του, ο ταμιευτήρας του Καστανορέματος αποτελεί έναν πολύτιμο βιότοπο για λίγα αλλά σημαντικά είδη, που σταθμεύουν κατά τις μετακινήσεις τους. Ο πίνακας των πρόσφατων παρατηρήσεων περιλαμβάνει είδη όπως ο Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus), ο Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo), ο Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus) και η Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea), ενώ στην περίμετρο έχουν καταγραφεί ο Σφηκιάρης (Pernis apivorus), ο Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator) και ο Κοκκινοτσιροβάκος (Sylvia cantillans).

Φύση

Το Κρητικό Σφενδάμι

Αλόννησος: Το Κρητικό Σφενδάμι
Η ρεματιά έχει ενδιαφέρουσες γεωμορφές και αρκετή βλάστηση, κυρίως πουρνάρια και αριές, αλλά και αρκετά σφενδάμια.

Το αειθαλές Κρητικό Σφενδάμι (Acer sempervirens) είναι συνήθως μικρό δέντρο, που αν δεν υποστεί έντονη βόσκηση μπορεί να φτάσει τα 10 μ. σε ύψος. Στην ηπειρωτική Ελλάδα απαντά κυρίως στην Πελοπόννησο, ενώ έχει συχνή παρουσία στην περιοχή του Αιγαίου. Συνήθως σχηματίζει ολιγοπληθείς ομάδες ή μικτά δάση με κυπαρίσσια και πουρνάρια, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η σύσταση μικρών αμιγών δασών σφενδαμιού σε νησιά όπως η Σκύρος και η Χίος.

Στην Αλόννησο το βρίσκουμε σε πολλές θέσεις, συνήθως ως μεμονωμένα άτομα ή σε μικρές ομάδες.

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

topoguide Greece
Αναλυτική παρουσίαση της διαδρομής Διάσελο-Καστανόρεμα-Άγιος Δημήτριος, με μετρητικά στοιχεία, περιγραφή και φωτογραφίες περιλαμβάνεται στον οδηγό Αλόννησος topoguide.

Ο οδηγός Αλόννησος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Αλόννησος περιλαμβάνεται στην ομάδα των Νησιών της Ελλάδας. Αποκτήστε τον οδηγό της Αλοννήσου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Αλόννησος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Αλοννήσου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.