Μονοπάτια Λευκών Ορέων

Μονοπάτια Λευκών Ορέων

Το Ίδρυμα Κ. Μητσοτάκη ανέθεσε στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού τη μελέτη ενός πεζοπορικού δικτύου στην περιοχή που περικλείεται ανάμεσα στις θέσεις μονή Αγίας Κυριακής Βαρύπετρου, Θέρισο, Ζούρβα, πηγή Τρομάρισσα και διάσελο Ποριά.
Η ορεινή ζώνη που περικλείεται ανάμεσα στις πιό πάνω θέσεις συντίθεται από δύο διακριτά μοροφολογικά σύνολα: τη χαμηλή κορυφογραμμή Κάστελος-Τέμπλα-Καμπιά-Φολές, που εκτείνεται ανάμεσα στις χαράδρες του Θερίσου και των Μεσκλών, και το τμήμα των Λευκών Ορέων από τη Ζούρβα μέχρι το όριο του Ε.Δ. Σαμαριάς, στα Ποριά.
Η ομάδα μελέτης περπάτησε και αποτύπωσε 14 πεζοπορικές διαδρομές συνολικού μήκους 60 χλμ.