Εφαρμογή καταγραφής κάδων ανακύκλωσης

Mobile εφαρμογή καταγραφής κάδων ανακύκλωσης και οργανικών

Η mobile εφαρμογή απευθύνεται στις εταιρείες που υλοποιούν τις σχετικές συμβάσεις καταγραφής του δικτύου, όσο και στην ΕΕΑΑ που συντονίζει το έργο και παρακολουθεί τα δίκτυα. Η σουΐτα περιλαμβάνει μία mobile εφαρμογή και μία διαδικτυακή εφαρμογή ανάλυσης και χαρτογράφησης των κάδων ανακύκλωσης και απορριμάτων.

Mobile εφαρμογή καταγραφής κάδων ανακύκλωσης και οργανικών
Η mobile εφαρμογή απογραφής κάδων ανακύκλωσης και οργανικών κάδων βασίζεται στον πυρήνα του Toponavigator Android, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Νίκο Σκουτέρη, και εξάγει δεδομένα που αξιοποιούνται άμεσα από το Toponavigator PC. Όλοι οι ερευνητές των εταιρειών Eurocert, TUV Austria και Bureau Veritas χρησιμοποιούν τη mobile εφαρμογή απογραφής κάδων ανακύκλωσης και οργανικών και τα δεδομένα συγκεντρώνονται για έλεγχο και επεξεργασία από την AnaDigit.

Διαδικτυακή εφαρμογή κριτηριακής επιλογής και απεικόνισης

Διαδικτυακή εφαρμογή χωρικής ανάλυσης κάδων ανακύκλωσης και απορριμάτων Διαδικτυακή εφαρμογή χωρικής ανάλυσης κάδων ανακύκλωσης και απορριμάτων Διαδικτυακή εφαρμογή χωρικής ανάλυσης κάδων ανακύκλωσης και απορριμάτων Διαδικτυακή εφαρμογή χωρικής ανάλυσης κάδων ανακύκλωσης και απορριμάτων Διαδικτυακή εφαρμογή χωρικής ανάλυσης κάδων ανακύκλωσης και απορριμάτων Διαδικτυακή εφαρμογή χωρικής ανάλυσης κάδων ανακύκλωσης και απορριμάτων Διαδικτυακή εφαρμογή χωρικής ανάλυσης κάδων ανακύκλωσης και απορριμάτων Διαδικτυακή εφαρμογή χωρικής ανάλυσης κάδων ανακύκλωσης και απορριμάτων Διαδικτυακή εφαρμογή χωρικής ανάλυσης κάδων ανακύκλωσης και απορριμάτων Διαδικτυακή εφαρμογή χωρικής ανάλυσης κάδων ανακύκλωσης και απορριμάτων Διαδικτυακή εφαρμογή χωρικής ανάλυσης κάδων ανακύκλωσης και απορριμάτων Διαδικτυακή εφαρμογή χωρικής ανάλυσης κάδων ανακύκλωσης και απορριμάτων

Η διαδικτυακή εφαρμογή κριτηριακής επιλογής και απεικόνισης είναι προσπελάσιμη μόνο μετά από κατάλληλο login. Η εφαρμογή περιλαμβάνει τα πιό κάτω στοιχεία:

 • Πίνακας των Δήμων, με τον αριθμό των κάδων του επιλεγμένου έτους
 • Πίνακας Χρονικών Κριτηρίων
  • Έτος απογραφής
 • Πίνακας Ποιοτικών Κριτηρίων, που περιλαμβάνουν
  • Τύπος κάδου
  • Φορά τοποθέτησης κάδου
  • Ρεύμα
  • Πληρότητα
  • Ποιότητα περιεχομένου
  • Καθαρότητα
  • Βλάβες, που περιλαμβάνουν
   • Βλάβη στο καπάκι
   • Βλάβη στο σώμα
   • Βλάβη στους μεντεσέδες
   • Βλάβη στο μοχλό
   • Βλάβη στους τροχούς
   • Βλάβη στο αυτοκόλλητο
 • Μέθοδο υπολογισμού ένδειξης πυκνότητας του δικτύου των κάδων, βασισμένη στον γεωμετρικό αλγόριθμο CONVEX HULL (με διαδραστική επιλογή οποιουδήποτε dataset, στο όριο ενός δήμου).
 • Μέθοδο επιλογής των κάδων κατά μήκος μιας διαδρομής, βασισμένη σε αλγόριθμο αυτόματης δρομολόγησης που υπολογίζει την βέλτιστη διαδρομή ανάμεσα σε δύο σημεία και επιλέγει αυτόματα τους κάδους που βρίσκονται σε συγκεκριμένη απόσαση από τον οδικό άξονα.

Όλα τα κριτήρια είναι συνδυαστικά. Ειδικά για τις βλάβες, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα επιλογής κάδων που ΔΕΝ έχουν συγκεκριμένο τύπο βλάβης, ενώ είναι δυνατόν να συνδυαστούν αρνητικά και θετικά ερωτήματα.