Πανίδα της Νάξου

Πανίδα της Νάξου

Naxos topoGuide
Naxos topoGuide: Η μικρή νυχτερίδα Rhinolophus hipposideros

Τα χερσαία θηλαστικά στη Νάξο δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη ποικιλία. Λαγοί και αγριοκούνελα είναι κοινά, όπως και οι σκαντζόχοιροι και τα κουνάβια, ενώ δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για μικρότερα θηλαστικά (τρωκτικά, νυχτερίδες κ.α.). Πιο πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει ο περιβάλλων θαλάσσιος χώρος του νησιού, όπου συχνά παρατηρούνται Μεσογειακές φώκιες, Ζωνοδέλφινα, Ρινοδέλφινα κ.α.

Naxos topoGuide
Naxos topoGuide: Πετροτουρλίδα (Burhinus oedicnemus)

Αν υπάρχει ένα νησί των Κυκλάδων που μπορεί να καυχηθεί για την ποικιλία της ορνιθοπανίδας της, αυτή είναι η Νάξος: χάρη στην ποικιλία των βιοτόπων της, οι ενθουσιώδεις ντόπιοι και περιστασιακοί παρατηρητές του νησιού έχουν καταγράψει περισσότερα από 200 είδη, από τα οποία περίπου 70 αναπαράγονται στο νησί. Η μεγάλη Αλυκή της Νάξου, κυρίως, και οι μικρότεροι υγρότοποι και ταμιευτήρες συγκεντρώνουν μεγάλη ποικιλία ειδών κατά τη μετανάστευση, ενώ πολύ ενδιαφέροντα είδη όπως η Πετροτουρλίδα φωλιάζουν.

Naxos topoGuide
Naxos topoGuide: Όρνιο (Gyps fulvus)

Το μεγάλο κτηνοτροφικό κεφάλαιο το νησιού προσελκύει στα ορεινά τα Όρνια, που πια, δυστυχώς, δεν φωλιάζουν πλέον στο νησί αλλά μόνο στη γειτονική Ηρακλειά. Αετογερακινα, Σπιζαετός και Μαυροπετρίτης είναι τα πιο ενδιαφέροντα αρπακτικά του νησιού ανάμεσα σε αρκετά ακόμη κοινότερα είδη. Στις πλαγιές και τις ρεματιές του νησιού μπορεί κανείς να παρατηρήσει σχεδόν όλα τα τυπικά πουλιά των νησιών του Αιγαίου (τσιροβάκους, πετροκλήδες, τσιχλόνια των θαμνώνων, γαλαζοκότσυφες κ.α.).

Naxos topoGuide
Naxos topoGuide: Κροκοδειλάκι (Stellagama stellio)

Αντίστοιχα με άλλες ομάδες οργανισμών, η ποικιλότητα σε αμφίβια και ερπετά στη Σίφνο είναι περιορισμένη. Παρ΄ όλα αυτά, η παρουσία του τοπικού υποείδους της ενδημικής των Δ. Κυκλάδων (και απειλούμενης) Οχιάς της Μήλου (Macrovipera schweizeri subsp. siphnensis) κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική – η οποία, βεβαίως, είναι ιδιαιτέρως ακριβοθώρητη. Πιο συχνά στο νησί θα συναντήσουμε το Σιλιβούτι (Podarcis erhardii), την Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata), τον Κυρτοδάτυλο (Mediodactylus kotschyi) και το Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus). Παρόντα στις ξερολιθιές είναι, επίσης, το Σπιτόφιδο (Zamenis situla) και ο Έφιος (Dolichophis caspius). Αμφίβια και υδρόβια ερπετά υπήρχαν παλιότερα στο έλος των Καμαρών, η διαρκής υποβάθμιση και συρρίκνωσή του όμως, φαίνεται πως είχε ως αποτέλεσμα την τοπική εξαφάνισή τους (όσον αφορά τη Νεροχελώνα, Mauremys rivulata) ή την ραγδαία μείωσή τους (όσον αφορά στον Ελληνικό Βαλτοβάτραχο, Pelophylax kurtmuelleri).

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της Νάξου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Νάξος topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού με απόλυτη ακρίβεια.