Πανίδα της Σαντορίνης

Πανίδα της Σαντορίνης

Σαντορίνη topoGuide
Σαντορίνη topoGuide: Αρτέμης (Calonectris diomedea)

Θηλαστικά

Το μεγαλύτερο άγριο θηλαστικό της Σαντορίνης είναι το κουνάβι, που μαζί με τη νυφίτσα, αποτελούν τους κυριότερους χερσαίους θηρευτές. Αρκετά αγριοκούνελα και αρουραίοι συμπληρώνουν τα κάπως μεγάλα θηλαστικά, ενώ πιθανολογούνται κάποια είδη νυχτερίδων.
Στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη έχουν παρατηρηθεί Μεσογειακές φώκιες (Monachus monachus).

Πουλιά

Σαντορίνη topoGuide
Σαντορίνη topoGuide: Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis)

Η ποικιλία των επιδημητικών ειδών πουλιών δεν είναι είναι μεγάλη. Αν και έχουν παρατηρηθεί περαστικές γερακίνες και σφηκιάρηδες, το μεγαλύτερο χερσαίο επιδημητικό πουλί της Σαντορίνης είναι το κοράκι (Corvus corax). Στις μεγάλες ορθοπλαγιές (πχ. Σκάρος) θα δούμε δεκάδες περιστέρια που έχουν ξεφύγει από τους παλιούς περιστερώνες και έχουν επιστρέψει στην άγρια κατάσταση, καθώς και μικρές ομάδες πετροχελίδονα (Ptyonoprogne rupestris). Σε όλες τις βραχώδεις περιοχές θα ακούσουμε τον γαλαζοκότσυφα (Monticola solitarius). Σε όλο το νησί θα δούμε αρκετές κουρούνες, ενώ στα χωράφια συχνάζουν κατσουλιέρηδες (Galerida cristata).

Ερπετά

Σαντορίνη topoGuide
Σαντορίνη topoGuide: Κυρτοδάκτυλος (Mediodactylus kotschyi)

Η μικρή ποικιλία βιοτόπων αντανακλάται άμεσα στον μικρό αριθμό των ειδών ερπετών που έχουν καταγραφεί στη Σαντορίνη: μόλις 3 είδη ουροδελών και 2 είδη φιδιών. Δεν έχει καταγραφεί κανένα είδος αμφιβίου.

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της Σαντορίνης περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Σαντορίνη topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει μια χαρακτηριστική περιοχή για ρο κάθε είδος.