Μνημεία της Σαντορίνης

Μνημεία της Σαντορίνης

Σαντορίνη topoGuide
Σαντορίνη topoGuide: Ο αρχαιολογικός χώρος του Ακρωτηρίου

Ο προϊστορικός οικισμός στο Ακρωτήρι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του Αιγαίου και της Ελλάδας. Πρόκειται για επάλληλα οικιστικά σύνολα, που τα πρώτα χρονολογούνται στην Ύστερη Νεολιθική Εποχή (τουλάχιστον από την 4η χιλιετία), ενώ έχουν εντοπιστεί διάδοχα στάδια κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία). Στη Μέση και Πρώιμη Υστερη Εποχή του Χαλκού (20ος-17ος αι.) ο οικισμός επεκτάθηκε καταλαμβάνοντας έως και 200 στρέμματα. Την περίοδο αυτή, το Ακρωτήρι αναδείχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα του Αιγαίου, όπως καταδεικνύουν η έκτασή του, η πολεοδομική οργάνωση, το αποχετευτικό δίκτυο και τα πολυώροφα κτίρια που είχαν περίτεχνο τοιχογραφικό διάκοσμο, πλούσια επίπλωση και οικοσκευή.

Σαντορίνη topoGuide
Σαντορίνη topoGuide: Ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Θήρας

Η αρχαία Θήρα βρίσκεται στο Μέσα Βουνό, σε υψόμετρο 396 μ. Ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα π.Χ. από Δωριείς αποίκους, με αρχηγό τον Θήρα και κατοικήθηκε μέχρι τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους.
Η πόλη δεν έχει τείχος, γιατί οι απόκρημνες πλαγιές την καθιστούν φυσικά οχυρή από όλες τις πλευρές.

Σαντορίνη topoGuide
Σαντορίνη topoGuide: Το κάστρο του Σκάρου

Το Καστέλι του Σκάρου (ή Επάνω Κάστρο ή Ρόκα) χτίστηκε στα ύστερα βυζαντινά χρόνια, από τον ενετό Ιάκωβο Βαρότση.
Τις επόμενες δεκαετίες, γύρω και κάτω από το Επάνω κάστρο οικοδομήθηκε ολόκληρος οικισμός, το καστέλι του Σκάρου, ένα από τα πέντε καστέλια της Σαντορίνης. Ο Σκάρος έγινε έτσι η έδρα της διοίκησης και του πλούτου της Σαντορίνης, παίρνοντας άτυπα το ρόλο της πρωτεύουσας του νησιού, που τον κράτησε μέχρι τον 18ο αι.
Η εγκατάλειψη του Σκάρου ξεκίνησε στις αρχές του 17ου αιώνα και επιταχύνθηκε μετά τις ζημιές που υπέστη από την έκρηξη του υποθαλάσσιου ηφαίστειου Κολούμπο το 1650 και αργότερα τον σεισμό του 1817.

Σαντορίνη topoGuide
Σαντορίνη topoGuide: Το κάστρο του Γουλά στον Εμποριό

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές όλων των μνημείων της Σαντορίνης περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Σαντορίνη topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος.