Πανίδα της Σίφνου

Πανίδα της Σίφνου

Sifnos topoGuide
Sifnos topoGuide: Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar)

Τα μεγάλα θηλαστικά λείπουν από τη Σίφνο, όπως σε σχεδόν όλες τις Κυκλάδες. Λαγοί, σκαντζόχοιροι και κουνάβια απαντώνται συχνότερα, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο θαλάσσιος περίγυρος του νησιού, με τακτική παρουσία της Μεσογειακής Φώκιας, Ζωνοδέλφινων και Κοινών Δελφινιών.

Sifnos topoGuide
Sifnos topoGuide: Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Το μικρό μέγεθος της Σίφνου, η περιορισμένη ποικιλία βιοτόπων και η απουσία ακεραίων υγροτοπικών εκτάσεων δεν επιτρέπει την εμφάνιση ιδιαίτερης ποικίλης ορνιθοπανίδας στο νησί. Εύκολα θα συναντήσουμε (ή θα ακούσουμε) σε όλο το νησί Μαυροστιροβάκους (Sylvia melanocephala), Κατσουλιέρηδες (Galerida cristata), Δεκαοχτούρες (Streptopelia decaocto), Κουρούνες (Corvus corone), Νησοπέρδικες (Alectoris chukar), πιο σπάνια Φλώρους (Carduelis chloris) και Γαλαζοκότσυφες (Monticola solitarius), λίγους Κόρακες (Corvus corax) και πιθανώς κάποια Γερακίνα (Buteo buteo) ή Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus). Σταχτάρες (Apus apus) και Σταβλοχελίδονα (Hirundo rustica) έρχονται την άνοιξη, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) το καλοκαίρι. Στις βραχώδεις ακτές θα συναντήσουμε Θαλασσοκόρακες (Phalacrocorax aristotelis) και, φυσικά, Ασημόγλαρους (Larus cachinnans). Κατά τη μεταναστευτική περίοδο, βέβαια, δεκάδες ακόμα είδη περνούν από τη Σίφνο κατά το ταξίδι τους, όπως Πετροκλήδες, Τσιροβάκοι και Φυλλοσκόποι, Κεφαλάδες, Μελισσοφάγοι, Τρυγόνια κ.α.

Sifnos topoGuide
Sifnos topoGuide: Οχιά της Μήλου (Macrovipera schweizeri). Φωτ. Η. Στραχίνης

Αντίστοιχα με άλλες ομάδες οργανισμών, η ποικιλότητα σε αμφίβια και ερπετά στη Σίφνο είναι περιορισμένη. Παρ΄ όλα αυτά, η παρουσία του τοπικού υποείδους της ενδημικής των Δ. Κυκλάδων (και απειλούμενης) Οχιάς της Μήλου (Macrovipera schweizeri subsp. siphnensis) κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική – η οποία, βεβαίως, είναι ιδιαιτέρως ακριβοθώρητη. Πιο συχνά στο νησί θα συναντήσουμε το Σιλιβούτι (Podarcis erhardii), την Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata), τον Κυρτοδάτυλο (Mediodactylus kotschyi) και το Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus). Παρόντα στις ξερολιθιές είναι, επίσης, το Σπιτόφιδο (Zamenis situla) και ο Έφιος (Dolichophis caspius). Αμφίβια και υδρόβια ερπετά υπήρχαν παλιότερα στο έλος των Καμαρών, η διαρκής υποβάθμιση και συρρίκνωσή του όμως, φαίνεται πως είχε ως αποτέλεσμα την τοπική εξαφάνισή τους (όσον αφορά τη Νεροχελώνα, Mauremys rivulata) ή την ραγδαία μείωσή τους (όσον αφορά στον Ελληνικό Βαλτοβάτραχο, Pelophylax kurtmuelleri).

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της Σίφνου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Σίφνος topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού με απόλυτη ακρίβεια.