Παραλίες της Τήνου

Παραλίες της Τήνου

Η χαρτογράφηση παραλιών της Τήνου περιλαμβάνεται στην εφαρμογή Τήνος topoguide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος.