Ορχιδέες του Ταινάρου

Ορχιδέες του Ταινάρου

Ταίναρο topoGuide
Ταίναρο topoguide: Ophrys ferrum-equinum

Στο βόρειο μέρος της περιοχής που εντάσεται στη ζώνη του Ταινάρου, δηλαδή στην περιοχή της Πούλας (Κατωπάγκι, Πανωπάγκι και Κάβο Γκρόσο) θα βούμε όλα τα είδη που εξαπλώνονται και στην περιοχή της Αερόπολης (Ophrys tenthredinifera, Ophrys speculum, Ophrys fusca, Ophrys iricolor, Ophrys mammosa, Ophrys sicula, Ophrys bombyliflora, Neotinea tridentata, Orchis italica, Anacamptis papilionacea και Himantoglossum robertianum).

Ταίναρο topoGuide
Ταίναρο topoguide: Neotinea tridentata

Η παρουσία και οι πληθυσμοί των ορχιδεών είναι λιγότερο εντυπωσιακοί στο καθεαυτό Ταίναρο, δηλαδή νότια του λαιμού που ενώνει το ακρωτήρι με την κυρίως χερσόνησο της Μάνης. Στις φρυγανικές διαπλάσεις των πετρωδών πλαγιών θα βρούμε διάσπαρτα Serapias orientalis και Neotinea tridentata, λίγα Himantoglossum robertianum και αρκετά Anacamptis papilionacea. Σε συγκεκριμένες θέσεις θα συναντήσουμε μικρές ομάδες από Ophrys ferrum-equinum και Ophrys spruneri καθώς και λίγες Anacamptis pyramidalis.

Ταίναρο topoGuide
Ταίναρο topoguide: Anacamptis pyramidalis

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών ορχιδέας της περιοχής περιλαμβάνονται στον οδηγό Ταίναρο topoguide.

Ο οδηγός Ταίναρο topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Ταίναρο topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό Ταίναρο topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Ταίναρο topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Ταίναρο topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.