Πανίδα της Γκιώνας

Πανίδα της Γκιώνας

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Τα θηλαστικά

Γκιώνα topoguide
Γκιώνα topoguide: Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra)

Αν και δεν υπάρχει λεπτομερής καταγραφή της πανίδας στη Γκιώνα, με βάση τις παρατηρήσεις και τα στοιχεία από τους όμορους (και πιο καλά μελετημένους) Εθνικούς Δρυμούς Παρνασσού και Οίτης, υπολογίζεται ότι διαβιούν στη Γκιώνα περίπου 60 είδη θηλαστικών. Από τα μεγάλα θηλαστικά αξίζει να αναφερθεί η παρουσία του Λύκου (Canis lupus), ενώ η Γκιώνα αποτελεί το νοτιότερο όριο εξάπλωσης του Αγριόγιδου (Rupicpra ruicapra). Το τελευταίο συναντάται πιο συχνά τα τελευταία χρόνια σε απόκρημνες θέσεις της Γκιώνας.
Από τις πολλές νυχτερίδες της περιοχής αξίζει να αναφερθεί η παρουσία του σπάνιου στην Ελλάδα Μπαρμπαστέλλου (Barbastella barbastellus), ενώ στη λεκάνη του Μόρνου αναπαράγεται η Βίδρα (Lutra lutra).

Τα πουλιά

Γκιώνα topoguide
Γκιώνα topoguide: Τοιχοδρόμος (Tichodroma muraria)

Η Γκιώνα φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς πουλιών της αλπικής ζώνης και των βραχωδών βιοτόπων, όπως και αρπακτικά και δασικά είδη. Μέχρι λίγες δεκαετίες πριν, στην Γκιώνα φώλιαζε ο Γυπαετός, ενώ υπήρχε και αξιόλογη αποικία Όρνιων στην περιοχή της Γραβιάς. Και τα δύο αυτά είδη έχουν πλέον εκλείψει από την περιοχή.
Φαίνεται ότι διατηρούνται 2 ακόμα ενεργές επικράτειες Χρυσαετών και φωλιάζουν αρκετοί Φιδαετοί. Η εκτεταμένη ζώνη πάνω και γύρω από τα 2000 μέτρα, με τα εσωτερικά οροπέδια, είναι ιδανική για πουλιά των ορεινών βιοτόπων, όπως οι Χιονοψάλτες, οι Πυρροκότσυφες, οι Χιονάδες, οι Χιονόστρουθοι, οι Κιτρινοκαλιακούδες και οι Κοκκινοκαλιακούδες. Οι ορθοπλαγιές της δυτικής πλευράς του βουνού φιλοξενούν τους ακροβοθώρητους Τοιχοδρόμους, Βραχοτσοπανάκους, Κόρακες, Γαλαζοκότσυφες κ.α.

Ερπετά και αμφίβια

Ο αριθμός ειδών ερπετών και αμφίβιων της Γκιώνας εκτιμάται σε περίπου 40 – το πιο ενδιαφέρον αμφίβιο της περιοχής είναι ο Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris), που διαβιεί στα ρέματα και τις υδατοσυλλογές της ανώτερης ζώνης του βουνού. Στην ίδια υποαλπική ζώνη εκτιμάται ότι απαντά στη Γκιώνα (νοτιότερο όριο εξάπλωσης) και η σπάνια Νανόχεντρα (Vipera graeca), που ξεχωρίζει ανάμεσα στα περίπου 13 είδη φιδιών που εκτιμάται ότι διαβιούν στη Γκιώνα.

Γκιώνα topoguide
Γκιώνα topoguide: Οχιά (Vipera ammodytes)

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της Γκιώνας, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στον οδηγό Γκιώνα topoguide.

Ο οδηγός Γκιώνα topoguide είναι διαθέσιμος μέσα από τη γενική εφαρμογή topoguide Greece της AnaDigit.

Το topoguide Greece είναι διαθέσιμο για συσκευές Android στο Play Store και συσκευές iOS στο App Store.