Χλωρίδα της Ορεινής Ναυπακτίας

Χλωρίδα της Ορεινής Ναυπακτίας

Γνωρίστε είδη φυτών

Ναυπακτία topoguide
Η χλωρίδα της Ορεινής Ναυπακτίας
Sternbergia lutea

Στην περιοχή της ορεινής Ναυπακτίας επικρατούν τα ορεινά δάση κωνοφόρων, με κυρίαρχο είδος την Κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica). Η πυκνότητα και η αντιπροσωπευτικότητα του δάσους είναι εξαιρετική, καθώς δεν υλοτομείται ιδιαίτερα, ενώ με την εγκατάλειψη ορεινών βοσκοτόπων παρατηρείται και σταδιακή επέκτασή του. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να παρουσιάζει μεγάλη φυσικότητα και να υποστηρίζει ένα πλούσιο οικοσύστημα από φυτά, πουλιά, μακρομύκητες κ.α.

Αξιόλογο δασικό είδος της περιοχής αποτελεί η καστανιά (Castanea sativa), η οποία παλαιότερα αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής, καθώς παρείχε πρώτη ύλη για πολλές λειτουργίες (ξυλεία, διατροφή κ.α.).

Ναυπακτία topoguide
Η χλωρίδα της Ορεινής Ναυπακτίας
Colchicum bivonae

Η χλωρίδα της ορεινής Ναυπακτίας δεν έχει μελετηθεί στοχευμένα και διεξοδικά, κυρίως λόγω της απουσίας ψηλών κορυφών, οι οποίες προσδίνουν ιδιαίτερο χλωριδικό ενδιαφέρον σε μία περιοχή.

Ναυπακτία topoguide
Η χλωρίδα της Ορεινής Ναυπακτίας
Orchis pallens

Οι εκτεταμένες δασικές εκτάσεις, ωστόσο, προσφέρουν κατάλληλους βιότοπους για ορχεοειδή, γεώφυτα και άλλες τυπικά δασικές πόες, ενώ και οι πετρώδεις πλαγιές πάνω από το δασοόριο και μέχρι τις κορυφές φιλοξενούν ενδιαφέροντα ορεινά φυτά με περιορισμένη εξάπλωση.

Ναυπακτία topoguide
Η χλωρίδα της Ορεινής Ναυπακτίας
Cephalanthera rubra

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Ορεινής Ναυπακτίας, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ναυπακτία topoguide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού με ακρίβεια.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος