Μνημεία της Κέας

Μνημεία της Κέας

Kea topoGuide
Kea topoGuide: Ο ναός της Αθηνάς στην Καρθαία

Στη μικρή χερσόνησο της Αγίας Ειρήνης αναπτύχθηκε ένα από τα σημαντικότερα προϊστορικά κέντρα του Αιγαιακού χώρου. Ο οικισμός, που αποτελείτο από μεγάλο αριθμό οικιών και άλλων κτιρίων, άκμασε από το τέλος της τρίτης χιλιετίας π.Χ. μέχρι τον 15ο αιώνα π.Χ. Στα ιστορικά χρόνια, αναπτύχθηκαν τέσσερις πόλεις-κράτη: η Ιουλίδα, η Κορησσία, η Ποιήεσσα και η Καρθαία.
Οι τέσσερις πόλεις της Κέας παρέμειναν ανεξάρτητες, η κάθε μία με δικό της νόμισμα, ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. συνέπηξαν μια τοπική συμπολιτεία, που συμμετείχε σε έναν ευρύτερο συνασπισμό με τα γειτονικά νησιά, κάτω από την κυριαρχία της Ερέτριας.
Οι τρεις πρώτες θέσεις, Ιουλίδα, η Κορησσία και Ποιήεσσα, κατοικούνται και σήμερα, διατηρώντας μάλιστα και τα αρχαία ονόματα. Λόγω της συνεχούς χρήσης των θέσεων αυτών, η μορφή και τα κτίσματα των αρχαίων εγκαταστάσεων αλλοιώθηκαν σημαντικά και τα κατά χώραν στοιχεία είναι κυρίως τμήματα αμυντικών έργων - τείχη ακροπόλεων και πύργοι.
Αντίθετα, η περιοχή της αρχαίας Καρθαίας δεν κατοικήθηκε παρά περιστασιακά μετά τη βυζαντινή περίοδο και έτσι μεγάλο μέρος των αρχαίων κτισμάτων, όπως τα ιερά και το θέατρο, αλλά και η δομή της πόλης διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση και έχουν αναδειχθεί με κατάλληλες παρεμβάσεις.

Φωτογραφίες και περιγραφές όλων των μνημείων της Κέας περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Κέα topoGuide για συσκευές Android ή αντίστοιχα για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.