Πηγές και νερά της Κέας

Πηγές και νερά της Κέας

Kea topoGuide
Kea topoGuide: Η κρήνη της Φλέας

Σχετικά με άλλα νησιά των Κυκλάδων, η Κέα έχει αρκετές και σημαντικές πηγές.
Μια ομάδα αξιόλογων αναβλύσεων βρίσκεται γύρω από την Ιουλίδα: οι βρύσες του Βενιαμίν, του Ρούκουνα, του Αγίου Κωνσταντίνου, του Καραμάνη, του Πύργου και των Μύλων.
Εκτός Ιουλίδας, η σπουδαιότερη πηγή είναι η Φλέα, πραγματικό κεφαλάρι, που τροφοδοτεί μια ρεματιά μόνιμης ροής και παλιότερα κινούσε τους νερόμυλους του Μυλοποτάμου.
Άλλες αξιόλογες πηγές είναι τα Τρία Μαδερικά, η Σωτήρα, οι πηγές της Καρθαίας (βρύσες Καλοδούκα και Βαθυποτάμου), το Διασέλι στον Οτζιά, των Αγίων Αναργύρων στα Ελληνικά, η πηγή στο Βελάδο και τέλος η μικρή αλλά πολύτιμη πηγή Βρύσες κοντά στον Άγιο Συμεών.

Φωτογραφίες και περιγραφές των πηγών της Κέας περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Κέα topoGuide για συσκευές Android ή αντίστοιχα για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.