Πανίδα της Σερίφου

Πανίδα της Σερίφου

Θηλαστικά

Η πανίδα των κάπως μεγάλων χερσαίων θηλαστικών στην Σέριφο περιορίζεται στο κουνάβι (Martes foina) και τον σκαντζόχοιρο (Erinaceus roumanicus). Ο κατάλογος συμπληρώνεται από τα συνήθη τρωκτικά, εντομοφάγα και νυχτερίδες των Κυκλάδων.
Πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει η παρουσία των θαλάσσιων θηλαστικών, όπως η Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) και αρκετά είδη δελφινιών.

Serifos topoGuide
Σέριφος: Κοράκι (Corvus corax) στις κορυφές των βουνών της Σερίφου

Πουλιά

Η ορνιθοπανίδα παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτός από τα πουλιά των φρυγανότοπων και των ημιορεινών λιβαδιών, θα βρούμε αρκετά αρπακτικά, είτε μόνιμα, όπως το βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), είτε εποχικά, όπως ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), είτε περαστικά, όπως ο σφηκιάρης (Pernis apivorus) και ο φιδαετός (Circaetus gallicus).
Στους δύο αξιόλογους υγρότοπους του νησιού, στον Πλατύ Γιαλό και το Τσιλιπάκι, θα βρούμε μια ενδιαφέρουσα ποικιλία παρυδάτιων, που αυξάνεται κατά την μετανάστευση, όπως ο Αργυροτσικνιάς (Ardea alba) και ο Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta). Αντίστοιχα, στους διάφορους εποχικούς υγρότοπους θα δούμε είδη πουλιών που ζουν κοντά στο νερό και είναι ταυτόχρονα ανεκτικά στην ανθρώπινη παρουσία, καθότι οι περιοχές αυτές περιβάλλονται ή γειτνιάζουν με κατοικημένες ζώνες.
Στα μικρά ρυάκια που εκβάλλουν στις παραλίες (πχ. στο Λιβάδι) θα δούμε χαρακτηριστικά είδη αυτής της ζώνης, όπως η Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina) και ο Λασπότρυγγας (Tringa glareola). Τέλος, την Άνοιξη, στα διάφορα ρυάκια και λούτσες μπορεί να συναντήσουμε ορτύκια, μπεκάτσες και μπεκατσίνια.

Serifos topoGuide
Σέριφος: Το Σιλιβούτι (Podarcis erhardii) κρύβεται στις ξερολιθιές και τις σχισμές των βράχων

Ερπετά και αμφίβια

Τα ερπετά αντιπροσωπεύονται στη Σέριφο από τις σαύρες και τα σαμιαμίδια, τα σμφίβια και τα φίδια. Θα βρούμε τις δύο κοινές σαύρες του Αιγαίου, το Σιλιβούτι (Podarcis erhardii) και την Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata), καθώς και τον Αβλέφαρο (Ablepharus kitaibelii).
Στις ξερολιθιές κρύβονται αναρίθμητοι Κυρτοδάκτυλοι (Mediodactylus kotschyi), ενώ σε παλιές εκκλησίες, ερειπωμένα καλύβια και βραχώδεις τοποθεσίες θα δούμε Σαμιαμίδια (Hemidactylus turcicus).
Τα αμφίβια περιορίζονται σε δύο είδη, τον Ελληνικό Βαλτοβάτραχο (Pelophylax kurtmuelleri) και τον Πρασινόφρυνο (Bufotes viridis). Στους υγρότοπους και τις όχθες του φράγματος Στενού θα δούμε εύκολα Γραμμωτές Νεροχελώνες (Mauremys rivulata).
Έχουν επίσης καταγραφεί τα φίδια Λιμνόφιδο (Natrix tessellata),Έφιος (Dolichophis caspius), Αγιόφιδο (Telescopus fallax) και Σπιτόφιδο (Zamenis situla). Σημειώνουμε ότι η περιβόητη Οχιά της Μήλου (Macrovipera schweizeri), που ζει στην γειτονική Σίφνο, δεν υπάρχει στη Σέριφο.

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της Σερίφου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Σέριφος topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του είδους.