Πανίδα της Αβίας

Πανίδα της Αβίας

Στην Αβία, η πιο ενδιαφέρουσα αναφορά από πλευράς θηλαστικών είναι η σποραδική παρουσία του τσακαλιού. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ορνιθοπανίδα, λόγω της ιδαίτερης βιογεωγραφικής θέσης της περιοχής μέσα στους μεταναστευτικούς διαύλους της Ανατολικής Μεσογείου. Τέλος, όπως και στην υπόλοιπη Νότια Πελοπόννησο, η ερπετοπανίδα είναι πλούσια τόσο σε αριθμούς, όσο και σε τοπικής εξάπλωσης είδη.

Τα θηλαστικά

Αβία topoguide
Αβία topoguide: Αποικία νυχτερίδων των γενών Myotis και Rhinolophus

Στην περιοχή της Αβίας θα συναντήσουμε όλα τα μικρά και κοινά για τη νότια Ελλάδα είδη θηλαστικών, όπως η αλεπού, το κουνάβι, οι μυωξοί και ένας αξιοσημείωτος αριθμός νυχτερίδων που διαχειμάζουν στα αναρίθμητα ερείπια σπιτιών και εκκλησιών.

Η διασπορά των τσακαλιών (Canis aureus) φτάνει εδώ στο δυτικό όριο της στη Μάνη, καθότι ο πυκνός θαμνώνας και η ένταση της ανθρώπινης δραστηριόττηας, σε συνδυασμό με την πλήρη στροφή της οικονομίας προς τον τουρισμό δεν ευνοούν την εγκατάστσση σταθερών πληθυσμών μεγάλων σαρκοφάγων. Η Νότια Μάνη προσφέρει πολύ καλύτερες συνθήκες για τον οπορτουνιστικό αυτό θηρευτή.

Τα πουλιά

Αβία topoGuide
Αβία topoGuide: Βραχοχελίδονα (Ptyonoprogne rupesrtis)

Κάθε άνοιξη, χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά καταφτάνουν από την Αφρική στην Ευρώπη μέσω της νοτιότερης ηπειρωτικής της μύτης, της χερσονήσου της Μάνης. Καθώς τα πουλιά κινούνται προς Βορρά και συναντούν τον ψηλό όγκο του Ταΰγετου, προτιμούν να τον προσπεράσουν είτε από τη μεριά της κοιλάδας του Ευρώτα, είτε από την Έξω Μάνη.

Έτσι, η περίοδος Απριλίου – Μαΐου είναι η καταλλότερη για εξορμήσεις παρατήρησης πτηνών στην περιοχή της Αβίας. Οι θαμνώνες και οι ελαιώνες γεμίζουν από στρουθιόμορφα – τσιροβάκους, κεφαλάδες, στριτσίδες, τσαλαπετεινούς, τρυγόνια, μελισσοφάγους κ.α., ενώ χελιδόνια και σταχτάρες υπερίπτανται αδιάκοπα.

Η περίοδος αυτή είναι υψηλής δραστηριότητας και για τα αρπακτικά της περιοχής, όπως οι Γερακίνες, τα Ξεφτέρια, οι Κουκουβάγιες κ.α., αλλά και τα κορακοειδή όπως οι Κουρούνες, οι Κόρακες και οι Καρακάξες. Στα βραχώδη συστήματα της περιοχής φτιάχνουν τις φωλιές τους Βραχοτσοπανάκοι, Βραχοχελίδονα, Γαλαζοκότσυφες, αλλά και Βραχοκιρκίνεζα.

Ερπετά και αμφίβια

Αβία topoGuide
Αβία topoGuide: Ελληνική Σαύρα (Hellenolacerta graeca),
ενδημική σαύρα της Πελοποννήσου

Το θερμό κλίμα της Ανατολικής Μεσσηνίας, σε συνδυασμό με τη μωσαϊκότητα του τοπίου, την καθιστά ευνοϊκό πεδίο για την ερπετοπανίδα. Οι ενδημικές σαύρες της Πελοποννήσου Ελληνική Σαύρα (Hellenolacerta graeca) και Γουστέρα της Πελοποννήσου (Podarcis peloponnesiacus) είναι παρούσες στην περιοχή, ενώ Σαμιαμίδια, Λιακόνια, Αγιόφιδα, κ.α. συναντώνται σε ελαιώνες και ξερολιθιές.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της περιοχής της Αβίας περιλαμβάνονται στον οδηγό Αβία topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Αβία topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Αβία topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό Αβία topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Αβία topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Αβία topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.
topoguide Greece