Μεγάλες διαδρομές / Άλλα δίκτυα

Μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα: η δημιουργία μεγάλων πεζοπορικών δικτύων και διαδρομών


ΑΛΛΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

Πολλοί φορείς σχεδιάζουν και σηματοδοτούν τοπικά δίκτυα μονοπατιών σε ορεινές περιοχές και νησιά. Συνήθως πρόκειται για δήμους ή ορειβατικούς συλλόγους. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

  • Πελοπόννησος, Ταϋγετος. Ένα σημαντικό δίκτυο διαδρομών, που ανοίχθηκε, σηματοδοτήθηκε και συντηρείται επιμελώς από τον ΕΟΣ Σπάρτης. Πληροφορίες στη σελίδα μονοπατιών Λακωνίας
  • Πελοπόννησος, Μάνη. Ένα δίκτυο πεζοποριών, σε καλά και φανερά μονοπάτια, μερικά σημασμένο. Πληροφορίες για τα μονοπάτια της Δυτικής Μάνης και της Ανατολικής Μάνης. Έχει εκδοθεί ένας πεζοπορικός οδηγός για Τα μονοπάτια της Μέσα Μάνης.
  • Πελοπόννησος, Βάτικα. Περισσότερα εδώ
  • Πελοπόννησος, Χιονοβούνι. Περισσότερα εδώ
  • Πελοπόννησος, περιοχή Μολάων, Μονεμβασιά-Κυπαρίσσι κλπ. Περισσότερα εδώ
  • Πελοπόννησος, Στυμφαλία. Παλιότερα δημιουργήθηκε ένα δίκτυο διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος, από το οποίο πρακτική αξία έχει μόνο ο περίγυρος της λίμνης.
  • Πελοπόννησος, Ζήρεια. Παλιότερα σηματοδοτήθηκε ένα δίκτυο μεγάλων πεζοπορικών διαδρομών, από το οποίο διασώζονται μερικά τμήματα.