Εφαρμογή καταγραφής κωδώνων γυαλιού

Εφαρμογές καταγραφής κάδων ανακύκλωσης Εφαρμογές καταγραφής κάδων ανακύκλωσης Εφαρμογές καταγραφής κάδων ανακύκλωσης Εφαρμογές καταγραφής κάδων ανακύκλωσης Εφαρμογές καταγραφής κάδων ανακύκλωσης Εφαρμογές καταγραφής κάδων ανακύκλωσης

Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας της AnaDigit με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), η πρώτη κατασκεύασε μια ειδική εφαρμογή για την απογραφή της κατάστασης του δικτύου κωδώνων γυαλιού στην Ελλάδα.
Η εφαρμογή εξυπηρετεί την καταγραφή κωδώνων γυαλιού και απευθύνεται στις εταιρείες που κάνουν τις σχετικές συμβάσεις καταγραφής του συγκεκριμένου δικτύου.
Η εφαρμογή βασίζονται στον πυρήνα του Toponavigator Android και εξάγει δεδομένα που αξιοποιούνται άμεσα από τη διαδικτυακή εφαρμογή χαρτογράφησης του δικτύου κωδώνων γυαλιού.