Features

Γρήγορος οδηγός για το χειρισμό του topoguide.gr


ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Το topoguide.gr διαθέτει 3 τύπους χαρτών:

 • TopoNavigator Terrain GR (ονοματολογία στα ελληνικά ή με λατινικούς χαρακτήρες, ανάλογα με την επιλογή γλώσσας),
 • αεροφωτογραφίες του Κτηματολογίου, και
 • παγκόσμιος χάρτης Open Street Map
Ο εποπτικός χάρτης παρέχει επίσης τη δυνατότητα γρήγορης πλοήγησης μέσα στην Ελλάδα, επιλέγοντας με το ποντίκι μία από τις γεωγραφικές ενότητες της χώρας.
Με το εικονίδιο updated_maps ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για την επικαιροποίηση των χαρτών μιας περιοχής. Η χρονική περίοδος επικαιροποίησης μιας ενότητας κωδικοποιείται χρωματικά ανά μήνα για τους τελευταίους 12 μήνες.
Τέλος, με το εικονίδιο help_button παρέχεται υποστήριξη (αυτή η σελίδα).

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Η ενότητα αυτή περιέχει μια στήλη με το υπόμνημα του χάρτη, στη γλώσσα που έχετε επιλέξει (παρέχονται ελληνικά και αγγλικά).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο topoguide.gr παρέχονται τα εργαλεία εισαγωγής, ψηφιοποίησης, επεξεργασίας και εξαγωγής σημείων, γραμμών και πολυγώνων. Μπορείτε να εισάγετε υπάρχοντα αρχεία σημείων, γραμμών και πολυγώνων στα πρωτόκολλα KML, GPX, TML (Toponavigator 6 files) & PLT (Ozi Explorer track file). Μπορείτε να δημιουργήσετε σημεία, γραμμές και πολυγώνα πάνω στο χάρτη με απλό τρόπο και με μεγάλη ακρίβεια. Μπορείτε να επεξεργαστείτε υπάρχοντα ή νεο-δημιουργηθέντα αρχεία σημείων, γραμμών και πολυγώνων, αλλάζοντας τις ιδιότητες και τα σύμβολα. Μπορείτε να εξάγετε αρχεία σημείων, γραμμών και πολυγώνων σε πρωτόκολλα KML, GPX και TML. Δημιουργείτε σημεία, γραμμές και πολύγωνα με τον τρόπο που περιγράφεται πιό κάτω. Ενόσω ψηφιοποιείτε, έχετε πάντα τη δυνατότητα να μετακινήσετε το χάρτη κρατώντας πατημένο το ποντίκι στο χάρτη και σύροντάς το. Οι εγγραφές καταλογοποιούνται στον αντίστοιχο πινακα, με την εκάστοτε νεώτερη εγγραφή να μπαίνει στην τελευταία θέση. H κάθε εγγραφή έχει ένα checkbox με το οποίο ελέγχεται η απεικόνισή της. Τα εργαλεία ομαδικής επεξεργασίας επιτρέπουν την απεικόνιση/ή όχι όλων των στοιχείων, την απεικόνιση/απαλοιφή του ονόματός τους, τη διαγραφή όλων των εγγραφών, την εισαγωγή αρχείου και την εξαγωγή σε αρχείο.

ΣΗΜΕΙΑ
Η ψηφιοποίηση γίνεται πατώντας αρχικά το σχετικό εργαλείο (ο κέρσορας γίνεται "μολύβι") και κάνοντας αριστερό κλικ στο χάρτη. Με την δημιουργία του σημείου, ανοίγει η φόρμα Ιδιοτήτων, όπου είναι διαθέσιμες για αλλαγές οι ιδιότητες: Όνομα, Σημείωση, Συνεταγμένες, Υψόμετρο, αλλαγή Συστήματος Αναφοράς, Σύμβολο.
ΓΡΑΜΜΕΣ
Η ψηφιοποίηση γίνεται πατώντας αρχικά το σχετικό εργαλείο (ο κέρσορας γίνεται "μολύβι") και κάνοντας διαδοχικά αριστερά κλικ στο χάρτη. Κλείνετε τη γραμμή με διπλό κλικ. Με την δημιουργία της γραμμής, ανοίγει η φόρμα Ιδιοτήτων, όπου είναι διαθέσιμες για αλλαγές οι ιδιότητες: Όνομα, Σημείωση, Σύμβολο (χρώμα, πάχος, διαφάνεια).
ΠΟΛΥΓΩΝΑ
Η ψηφιοποίηση γίνεται πατώντας αρχικά το σχετικό εργαλείο (ο κέρσορας γίνεται "μολύβι") και κάνοντας διαδοχικά αριστερά κλικ στο χάρτη. Κλείνετε το πολύγωνο με διπλό κλικ ή με αριστερό κλικ πάνω στο πρώτο σημείο. Με την δημιουργία του πολυγώνου, ανοίγει η φόρμα Ιδιοτήτων, όπου είναι διαθέσιμες για αλλαγές οι ιδιότητες: Όνομα, Σημείωση, Σύμβολο (χρώμα γεμίσματος, χρώμα περιγράμματος, πάχος περιγράμματος, διαφάνεια γεμίσματος).
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ
Η επεξεργασία των σημείων γίνεται είτε από τον πίνακα είτε από την οθόνη. Καθώς κινείτε το ποντίκι πάνω στις εγγραφές, τα αντίστοιχα σημεία στο χάρτη επισημαίνονται με έναν κίτρινο κύκλο. Από τον πίνακα μπορείτε να
 • ανοίξετε τη φόρμα Ιδιοτήτων ενός σημείου,
 • να επικεντρώσετε το χάρτη στη θέση του σημείου,
 • να διαγράψετε το σημείο,
 • να ορίσετε ένα σημείο ως θέση αφετηρίας ή προορισμού για μια πλοήγηση.
Η επιλογή από την οθόνη γίνεται φέρνοντας τον κέρσορα πάνω από το σύμβολο του σημείου, οπότε ο κέρσορας γίνεται "χεράκι". Από την κατάσταση αυτή, το δεξί κλικ (οπουδήποτε στο χάρτη) ανοίγει ένα μενού με δύο επιλογές.
 • Η πρώτη (το όνομα του σημείου) ανοίγει τη φόρμα Ιδιοτήτων.
 • Η δεύτερη (Μετακίνηση) δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης του σημείου πάνω στο χάρτη με τη βοήθεια μιας οδηγού γραμμής.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ
Η επιλογή/επεξεργασία των γραμμών γίνεται από τον πίνακα, από όπου μπορείτε
 • να ανοίξετε τη φόρμα ιδιοτήτων ,
 • να δημιουργήσετε τη μηκοτομή της γραμμής,
 • να επικεντρώσετε το χάρτη στην έκτασή της,
 • να διαγράψετε τη γραμμή.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ
Η επιλογή/επεξεργασία των πολυγώνων γίνεται από τον πίνακα, από όπου μπορείτε
 • να ανοίξετε τη φόρμα ιδιοτήτων,
 • να επικεντρώσετε το χάρτη στην έκταση ενός πολυγώνου,
 • να διαγράψετε το πολύγωνο.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Με κλικ στα εικονίδια δρομολόγησης (εκκίνηση ή προορισμός) στον πίνακα των σημείων ή στον πίνακα ευρέσεων της Αναζήτησης ή στο χάρτη, ενεργοποιείτε τη λειτουργία της Δρομολόγησης.
H Δρομολόγηση γίνεται με βάση τις επιλογές της υψομετρικής ζώνης και της αποφυγής ή όχι διοδίων (η τελευταία επιλογή λειτουργεί ταυτόχρονα ως αποφυγή των μη σηματοδοτημένων μονοπατιών για το Πεζοπορικό προφίλ).
Το αίτημα αποστέλεται στο σέρβερ και ακόλουθα επιστρέφονται έξι διαδοχικές λύσεις, μία για κάθε προφίλ οχήματος:
 • Ταχύτερη διαδρομή,
 • Συντομότερη διαδρομή,
 • διαδρομή για SUV,
 • διαδρομή για όχημα 4x4,
 • διαδρομή Extreme 4x4,
 • διαδρομή για Πεζοπορία.
Οι δρομολογήσεις απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα στον πίνακα και στο χάρτη, ενώ σε κάθε λύση που είναι εφικτή δίνεται το μήκος και ο εκτιμώμενος χρόνος (με βάση έναν πίνακα ευλογοφανών ταχυτήτων για κάθε κατηγορία δρόμου/μονοπατιού). Για κάθε δρομολόγηση μπορεί να ζητηθεί το υψομετρικό προφίλ της, κάνοντας κλικ στην εγγραφή της στον πίνακα. Μετακινώντας το ποντίκι πάνω στην μηκοτομή, έχετε το υψόμετρο και την απόσταση από την αφετηρία της συγκεκριμένης θέσης, ενώ το αντίστοιχο σημείο επισημαίνεται στο χάρτη, πάνω στη διαδρομή.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η αναζήτηση στο topoguide.gr έχει εξελιχθεί σε μια σύνθετη μηχανή θεματικής με πολλαπλούς τρόπους προσέγγισης.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ο συνηθέστερος τρόπος ερώτησης είναι με βάση μια λέξη (τοπωνύμιο, όνομα οικισμού, μνημείου κλπ), γιαυτό και το πλαίσιο εισόδου (input box) βρίσκεται πάνω δεξιά και εμφανίζεται πάντα, οποιαδήποτε και αν είναι η συγκρότηση του topoguide.gr. Εισάγετε μια συλλαβή (περισσότερα από 2 γράμματα) και θα πάρετε άμεσα μια λίστα θέσεων που περιέχουν τη συλλαβή αυτή. Αν η αναζήτηση οδηγεί σε πολύ μεγάλο αριθμό ευρέσεων, ένα μήνυμα θα σας προτρέψει να εισάγετε περισσότερα γράμματα ή να φιλτράρετε το ερώτημά σας, με βάση έναν Τύπο θέσεων (Οικισμοί, Μνημεία, Μονές, Τοπωνύμια) ή ένα νομό, περιορίζοντας έτσι την αναζήτηση σε μια στενότερη θεματικά και χωρικά ομάδα.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ
Ο πιό άμεσος είναι η αναζήτηση όλων των στοιχείων μέσα σε μια ακτίνα, που ενεργοποιείται με δεξί κλικ πάνω στο χάρτη. Η ακτίνα συναρτάται από την κλίμακα και υποστασιοποιείται με ένα διαφανή γαλάζιο κύκλο.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Ο ισχυρότερος τρόπος αναζήτησης είναι μέσα από τη θεματική προσέγγιση, δηλ. την αναζήτηση όλων των θέσεων που αφορούν μια συγκεκριμένη θεματική ομάδα, λειτουργία, δραστηριότητα ή υπηρεσία. Παρέχονται τα ακόλουθα θεματικά επίπεδα:
 • Φωτογραφίες. Στο topoguide.gr έχουν ήδη καταχωρηθεί χιλιάδες φωτογραφίες, οργανωμένες χωρικά και θεματικά. Επιλέγοντας την Ομάδα "Φωτογραφίες" και φιλτράροντας μέσα από τις 11 κατηγορίες φωτογραφιών (Τοπία, Μνημεία, Αρχιτεκτονική, Γεωμορφές, Ηφαίστεια, Σπήλαια, Πουλιά, Θηλαστικά, Ερπετά, Χλωρίδα, Μανιτάρια), όλες οι αντίστοιχες καταχωρήσεις φωτογραφιών καταλογοποιούνται στον πίνακα με αλφαβητική σειρά.
 • Πολιτισμός. Μπορείτε να προσπελάσετε θεματικά και μέσα από αλφαβητική σειρά τις χιλιάδες καταχωρήσεις πολιστικών θέσεων του topoguide.gr, επιλέγοντας την κατάλληλη από τις 11 διαθέσιμες κατηγορίες (Οχυρώσεις, Αρχαίες πόλεις, Αρχαία ιερά, Αρχαία θέατρα, Πύργοι, Βυζαντινές μονές, Βυζαντινές εκκλησίες, Πέτρινα γεφύρια).
 • Θάλασσα. Χιλιάδες εγγραφές που αφορούν τη θαλασσα έχουν οργανωθεί σε 4 κατηγορίες (Παραλίες με όνομα, περιοχές kitesurfing, περιοχές windsurfing, φάροι).
 • Δραστηριότητες στο βουνό. Παρέχονται 2 κατηγορίες (Ορειβατικά καταφύγια και αναρριχητικά πεδία).
 • Υπηρεσίες. Μπορείτε να προσεγγίσετε τις τέσσερις κυριότερες κατηγορίες υπηρεσιών (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αεροδρόμια, Ελικοδρόμια).
Το αποτέλεσμα της αναζήτησης, είτε μέσα σε μια ακτίνα, είτε με βάση το εισαχθέν κείμενο, είτε μέσω θεματικού επιπέδου, καταλογοποιείται άμεσα στον πίνακα. Κάθε εγγραφή συνοδεύεται από ένα εικονίδιο που χαρακτηρίζει την κατηγορία του στοιχείου, καθώς και από το νομό και το δήμο όπου ανήκει. Περνώντας το ποντίκι πάνω από μια εγγραφή, το αντίστοιχο στοιχείο επισημαίνεται στο χάρτη (ακόμα και αν λόγω κλίμακας δεν έχει απεικονιστεί). Με κλικ σε μια εγγραφή, επικεντρώνετε το χάρτη στην αντίστοιχη θέση. Με κλικ στο σημαιάκι πλοήγησης, εκκινεί η διαδικασία δρομολόγησης, ενώ με κλικ στο σύμβολο W ζητάτε από τη διαδραστική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia να σας προτείνει το κατάλληλο λήμμα.

ΦΩΤΟ-ΣΗΜΕΙΑ

Τα Φωτο-Σημεία είναι θέσεις που υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο. Οι θέσεις αυτές είναι συνδεδεμένες με φωτογραφίες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να είναι συνδεδεμένες με κείμενα, ιστοσελίδες ή άλλα ψηφιακά αντικείμενα. Οι φωτογραφίες είναι ενημερωτικές και αποσκοπούν στο να δώσουν μια εικόνα του τοπίου, των μνημείων, των ιδιαίτερων φυτών και των πιό χαρακτηριστικών ζώων μιας περιοχής. Είναι ιδιωτικό φωτογραφικό υλικό (όχι από το Διαδίκτυο). Το κάθε Φωτο-Σημείο έχει ιεραρχηθεί σε σχέση με τη σημασία του και εμφανίζεται στο ανάλογο επίπεδο κλίμακας.
Οι φωτογραφίες εμφανίζονται με τα πιό κάτω εικονίδια ανά κατηγορία:
 • Τοπία
 • Μνημεία
 • Αρχιτεκτονική και κτήρια
 • Θηλαστικά
 • Πουλιά
 • Ερπετά
 • Χλωρίδα
 • Μανιτάρια
Όλες οι φωτογραφίες απεικονίζονται σε μικρογραφία στη φωτο-μπάρα στο κάτω μέρος του χάρτη. Μετακινώντας το ποντίκι πάνω στα καρέ των μικρογραφιών, μια λευκή γραμμή επισημαίνει τη θέση αναφοράς της φωτογραφίας. Με κλικ πάνω στη μικρογραφία, η πλήρους ανάλυσης φωτογραφία απεικονίζεται στο κέντρο του παραθύρου.

ADVENTURES

Τα Adventures είναι ένας κατάλογος από προτεινόμενες διαδρομές, που διατίθενται προς τους χρήστες για αξιολόγηση και χρήση. Τα Adventures έχουν συντεθεί από τα δεδομένα του Toponavigator 6 (και κατ' επέκταση του topoguide), υπό την εποπτεία ανθρώπων που ξέρουν πολύ καλά την κάθε δραστηριότητα και αποτελούν εξαιρετικές και ασφαλείς προτάσεις υπαίθριων δραστηριοτήτων. Όλα τα Adventures που έχουν συντεθεί από συνεργάτες μας, παρόλο που φέρουν την υπογραφή τους, μας είναι απολύτως γνωστά και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από εμάς τους ίδιους. Η μέθοδος μέσα από την οποία τα Adventures συντίθενται, ελέγχονται και αποκτούν τα μετρητικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, αποτελεί παγκόσμια πρωτοπυπία και καρπό πολυετούς έρευνας των συντελεστών της AnaDigit.
Η σειρά των εικονιδίων δραστηριοτήτων στο πάνω μέρος του πίνακα λειτουργεί ως μηχανισμός επιλογής/αποκλεισμού της κατηγορίας: αρχικά όλες οι κατηγορίες είναι ενεργές (μπλε περίγραμμα). Πατώντας με το ποντίκι μία από αυτές, το πλαίσιο χάνεται και η συγκεκριμένη κατηγορία απενεργοποιείται, δηλ. οι διαδρομές αυτές της δραστηριότητας δεν θα εισαχθούν στον πίνακα και δεν θα απεικονιστούν στο χάρτη. Αν, ωστόσο, εντοπιστούν διαδρομές μιας απενεργοποιημένης δραστηριότητας, το εικονίδιο θα αποκτήσει κίτρινο περίγραμμα.
Τα Adventures κατατάσσονται σε 20 κατηγορίες δραστηριότητας και διαβαθμίζονται σε 5 επίπεδα δυσκολίας που αποδίδονται με το χρώμα του εικονιδίου και αξιολογούνται ως προς την αισθητική αξία του χώρου μέσα στον οποίο εκτυλίσσονται. Παρέχεται επίσης επισήμανση για το αν πρόκειται για κυκλική πορεία, απλή μονής κατεύθυνσης πορεία, ή αν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής με λεωφορείο ή σκάφος. Δίνεται ακόμα με σύμβολο η σήμανση (εφόσον υπάρχει).
Οι χρήστες μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τις διαδρομές: για κάθε επιλεγμένο Adventure ανοίγει μια νέα πινακίδα όπου δίνονται τα κύρια μετρητικά στοιχεία του, όπως
 • μήκος,
 • ανώτερο και ελάχιστο υψόμετρο,
 • συνολική υψ. διαφορά ανεβάσματος,
 • συνολική υψ. διαφορά κατεβάσματος,
 • ο χρόνος κατά τη φορά που περιγράφεται η διαδρομή,
 • και ο χρόνος κατά την αντίθετα φορά (από το τέλος προς την αρχή)
Δίνεται επίσης η διασύνδεση της διαδρομής με τις άλλες της ίδιας δραστηριότητας. Η ιεράρχηση του καταλόγου των άλλων διαδρομών γίνεται με βάση ένα μητρώο συνοχής των δραστηριοτήτων, διαφορετικό για κάθε τύπο δραστηριότητας
Τέλος παρέχεται σύνδεσμος με άλλο ιστότοπο ή κοινόχρηστο πληροφοριακό υλικό (εφόσον είναι διαθέσιμο, αλλοιώς γίνεται παραπομπή στο Toponavigator Android που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πεδίο, καθώς περιέχει όλες τις απαραίτητες χαρτογραφικές πληροφορίες).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των Adventures μπορεί να γίνει είτε χωρικά (ερευνώντας το χάρτη), είτε από τον πίνακα (βρίσκοντας την κατάλληλη διαδρομή από το όνομα ή άλλο χαρακτηριστικό), είτε με τη βοήθεια κριτηρίων, που φιλτράρουν την αρχική λίστα των εκατοντάδων διαδρομών, ώστε να μπορέσετε να εντοπίσετε τις διαδρομές που αντιστοιχούν στις ανάγκες ή στις δυνατότητές σας.
Τα κριτήρια μπορεί να είναι ποιοτικά, μετρητικά ή χωρικά.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Παρέχεται η δυνατότητα φιλτραρίσματος του αριθμού των διαδρομών με βάση
 • τη δυσκολία (5 κατηγορίες),
 • το αν η διαδρομή είναι κυκλική ή όχι
 • το αν ανήκει σε μία από τις μεγάλες ομάδες οργανωμένων μονοπατιών της Ελλάδας (Ε4, Ε6, Ο1, Ο2, Ο22, Ο31, Ο32, Ο33).
ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Μετρητικά κριτήρια διαδρομών: Παρέχεται η δυνατότητα φιλτραρίσματος του αριθμού των διαδρομών με βάση
 • το μήκος (6 ομάδες).
ΧΩΡΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Παρέχεται η δυνατότητα φιλτραρίσματος του αριθμού των διαδρομών με βάση
 • τη γειτνίαση σε μία θέση (εισάγετε στο πεδίο "Κοντά σε" το όνομα ενός οικισμού, τοπωνυμίου κλπ),
 • τη γεωγραφική ενότητα όπου βρίσκεται (επιλέγετε μία περιοχή από τον κατάλογο των περιοχών που έχουν διαδρομές) ή
 • την υψομετρική ζώνη στην οποία εκτυλίσσεται το μεγαλύτερο μήκος της διαδρομής (>50%), διαβαθμισμένη σε 3 ζώνες: Πεδινή (<600μ), Ημιορεινή (600-1500μ) και Ορεινή (>1500μ).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οδικός τουρισμός (με απλό όχημα)
Διαδρομή για camping car
Διαδρομή για όχημα SUV
Διαδρομή για όχημα 4x4
Περίπατος
Πεζοπορία
Ορειβασία
Ορεινός αγώνας δρόμου
Αγώνας δρόμου
Διαδρομή για Mountain bike
Διαδρομή για ποδήλατο δρόμου
Διαδρομή σε γεωμορφές
Διαδρομή σε επισκέψιμα σπήλαια
Ηφαιστειακή διαδρομή
Περιήγηση με μικρό σκάφος
ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Τα Adventures διαβαθμίζονται σε 5 επίπεδα δυσκολίας που αποδίδονται το χρώμα του εικονιδίου (πράσινο, γαλάζιο, μωβ, πορτοκαλί και κόκκινο, δες αριστερά).
Εύκολη: η διαδρομή μπορεί να γίνει από όλους, με ελάχιστο εξοπλισμό και χωρίς απαιτήσεις προσανατολισμού ή εύρεσης της πορείας.
Μέτρια δύσκολη: η διαδρομή έχει ορισμένες απαιτήσεις γνώσεων προσανατολισμού ή δεν είναι παντού σαφής. Χρειάζεται βασικός εξοπλισμός.
Δύσκολη: η διαδρομή έχει τοπικές τεχνικές δυσκολίες (περάσματα) και απαιτεί καλή γνώση του πεδίου και της δραστηριότητας. Ένας πλήρης εξοπλισμός και προμήθειες είναι αναγκαία.
Πολύ δύσκολη: Πολλές τοπικές δυσκολίες, καλός εξοπλισμός και μεγάλη εμπειρία είναι απαραίτητα. Προβλέψτε ένα βοήθημα πλοήγησης (χάρτης, GPS), καθώς η πορεία δεν είναι σαφής.
Μόνο για ειδικούς: Συνεχής δυσκολίες, ευμετάβλητο πεδίο με απρόοπτα εμπόδια. Εξειδικευμένος εξοπλισμός και υλικά διαμονής, προμήθειες, χάρτης και GPS απαραίτητα.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Τα Adventures αξιολογούνται ως προς την αισθητική αξία του χώρου μέσα στον οποίο εκτυλίσσονται. Η αξία αυτή αποδίδεται με αστεράκια, από 1 έως 5. Ένα αστεράκι σημαίνει αδιάφορη αισθητικά, πέντε αστεράκια σημαίνουν εξαιρετικό φυσικό ή δομημένο περιβάλλον.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ο υπολογισμός χρόνου στα Adventures γίνεται βάσει 4 παραμέτρων
 • Τύπος δραστηριότητας. Για τις δραστηριότητες για τις οποίες αυτό έχει νόημα (πεζοπορία, ποδήλατο) έχει οριστεί μια ονομαστική τιμή ταχύτητας. Αντιπροσωπεύει τη μέση περίπτωση ενός νέου ανθρώπου σε καλή φυσική κατάσταση χωρίς φορτίο ή άλλο εμπόδιο.
 • Δυσκολία Διαδρομής. Στις δραστηριότητες με τα πόδια και ποδήλατο, η δυσκολία διαβαθμίζεται σε 5 κλάσεις που εκφράζουν τις συνθήκες που συνδέονται με τη συγκεκριμένη πορεία (βάρος αναγκαίου εξοπλισμού, διάρκεια, τεχνικές δυσκολίες, υψόμετρο, καιρικές συνθήκες κλπ). Η ονομαστική τιμή ταχύτητας αναφερεται στην ευκολότερη βαθμίδα και μειώνεται με την αύξηση του βαθμού δυσκολίας.
 • Κλίση. Στις δραστηριότητες πεζοπορίας και ποδήλατο, οι κλίσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ταχύτητα με την οποία κινείται κανείς. Η ανάλυση γίνεται για κάθε τοπικό ευθύγραμμο τμήμα, δηλ. κάθε ζευγάρι σημείων του τόξου και γενικά είναι εξαιρετικά ακριβής. Δημιουργούνται 9 κλάσεις κλίσης και για κάθε κλάση κάθε δραστηριότητας ορίζεται ένας συντελεστής που επηρεάζει την ταχύτητα. Για παράδειγμα, ένας ποδηλάτης κινείται με διπλάσια από την ονομαστική ταχύτητα της δραστηριότητας σε μια μεγάλη κατηφόρα, ενώ ένα πεζοπόρος απλά αυξάνει την ταχύτητά του κατά 1.5 στην ίδια κλίση.
 • Οι κλάσεις κλίσης είναι:
  • Πολύ απότομη κατηφόρα (< -10)
  • Απότομη κατηφόρα (-10 έως -5)
  • Πολύ κατηφόρα (-5 έως -3)
  • Ήπια κατηφόρα (-3 έως -1)
  • Ίσωμα (-1 έως +1)
  • Ήπια ανηφόρα (+1 έως +3)
  • Πολύ ανηφόρα (+3έως +5)
  • Απότομη ανηφόρα (+5 έως + 10)
  • Πολύ απότομη ανηφόρα (>+10)
 • Κατηγορία οδοστρώματος. Η ταχύτητα στις περισσότερες δραστηριότητες επηρεάζεται σημαντικά από την βατότητα του οδοστρώματος (και την ύπαρξη σήμανσης ή όχι σε ένα μονοπάτι). Χάρις στην πολύ λεπτομερή ταξινόμηση κατηγοριών που έχουμε από την αρχή δημιουργήσει στην AnaDigit, η εκτίμηση της επιβάρυνσης λόγω της βατότητας της κατηγορίας είναι πολύ αναλυτική και ακριβής. Για κάθε δραστηριότητα έχει οριστεί ένας συντελεστής επιβάρυνσης, ανάλογα με την κατηγορία βατότητας του κάθε τόξου της διαδρομής.