Trail Creator

Trail Creator
εφαρμογή μελέτης πεζοπορικών δικτύων

Trail Creator Trail Creator Trail Creator Trail Creator Trail Creator Trail Creator Trail Creator

Τα τελευταία χρόνια, η AnaDigit ενεπλάκη ως μελετητική εταιρεία σε πολλά πεζοπορικά δίκτυα σε όλη την Ελλάδα.
Πρόσφατα, η AnaDigit ανέπτυξε μια πρωτοποριακή εφαρμογή ταχείας χωροθέτησης και προδιαγραφής των έργων και εργασιών κατασκευής, διαμόρφωσης και σήμανσης των πεζοπορικών διαδρομών. Η εφαρμογή αποτελείται από μία mobile εφαρμογή, το Trail Creator, και από τους μηχανισμούς επεξεργασίας των δεδομένων, που περιλαμβάνονται σε μια εξειδικευμένη web GIS πλατφόρμα.

Το Trail Creator εγκαθίσταται σε οποιαδήποτε φορητή συσκευή με λειτουργικό Android και καταγράφει σημεία, γραμμές και πολύγωνα που διακρίνονται σε τρεις ομάδες: εργασίες, έργα και σήμανση. Οι εργασίες αποτυπώνονται ως ιδιότητες των καταγραφών κατά μήκος των διαδρομών, στη διάρκεια του περπατήματος. Διατίθενται δύο τρόποι διαβάθμισης των εργασιών: σύμφωνα με διακριτούς τύπους (επτά τύποι) και σύμφωνα με την ένταση (τρεις βαθμίδες έντασης). Οι επτά τύποι εργασιών είναι:

 • Εκθαμνώσεις (κοπή θάμνων και χαμηλών δέντρων)
 • Κλάδεμα (κοπή κλαδιών σε ύψος έως 2μ.)
 • Μετατοπίσεις βράχων
 • Μετατοπίσεις γαιών
 • Διάνοιξη (πλήρης διάνοιξη μονοπατιού, μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις πιό πάνω παρεμβάσεις)
 • Διαπλάτυνση (σε υφιστάμενο μονοπάτι, περιλαμβάνει ήπιες παρεμβάσεις στη βλάστηση και διαπλάτυνση)
 • Εργασίες σε Καλντερίμι (αφορά κυρίως επισκευή υφιστάμενου καλντεριμιού)

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής του αριθμού των εργασιών οπυ θα ενεργοποιηθούν στη ζώνη καταχώρησης.

Τα έργα αποτυπώνονται επίσης στη διάρκεια των καταγραφών και μπορούν να ταξινομηθούν στους εξής τύπους:

 • Master signpostΧώρος αναψυχής (μπορεί να περιλαμβάνει έναν αριθμό από τις πιό κάτω κατασκευές. Ο τυπικός χώρος αναψυχής περιλαμβάνει ένα κιόσκι, 2 ξύλινα καθιστικά και λιθόστρωση 30 τετ.μ.)
 • Master signpostΤοίχος αντιστήριξης (τοίχος από πέτρα με κονία και θεμελίωση)
 • Master signpostΑναλημματικός τοίχος (ξερολιθιά χαμηλού ύψους κάτω από το μονοπάτι)
 • Master signpostΥπέρβαση πρανούς (διαμόρφωση ράμπας και κατασκευή σκαλοπατιών)
 • Master signpostΣκαλοπάτια (ορισμένος αριθμός από ξύλινα, πέτρινα ή μεταλλικά σκαλοπάτια, χωρίς διαμόρφωση ράμπας)
 • Master signpostΛιθόστρωση (για διάβαση ρέματος ή λάσπης)
 • Master signpostΚαθιστικό (πέτρινα ή ξύλινα παγκάκια)
 • Master signpostΚιόσκι (με αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες)
 • Master signpostΠροστατευτικά μέσα (πχ., ξύλινα κάγκελα, πετρόχτιστος προστατευτικός τοίχος, συρματόσχοινο ασφαλείας)
 • Master signpostΚρήνη (με ποικίλες κατασκευαστικές παραμέτρους)
 • Master signpostΓέφυρα (με ποικίλες κατασκευαστικές παραμέτρους, όπως μήκος, πλάτος, υλικό, αν έχει κάγκελα, τρόπος έδρασης στα άκρα κλπ)

Σε κάθε ένα από τα πιό πάνω έργα ο ερευνητής καταχωρεί ποικίλες κατασκευαστικές παραμέτρους, όπως πλήθος (πχ. τρία παγκάκια), διαστάσεις (πχ. μήκος x πλάτος x ύψος), υλικά κατασκευής, κατασκευαστικές λεπτομέρειες (πχ. οι γέφυρες μπορούν να έχουν ορισμένο αριθμό βάθρων και κάγκελα), Geotagged φωτογραφία της θέσης ή άλλα τεχνικά στοιχεία (πχ. μήκος λάστιχου στη μεταφορά νερού για την κατασκευή μιας κρήνης).

Τέλος, η σήμανση αποτελείται από:

 • Γενική πινακίδα δικτύου
 • Πινακίδα περιοχής
 • Πινακίδα διαδρομής
 • Πινακίδα κατεύθυνσης
 • Πινακίδα επισήμανσης (εκτεθειμένο τμήμα, μεγάλη κλίση, σαθρά εδάφη, πτώσεις λίθων, Via ferrata)
 • Πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος (βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα, γεωλογία, τοπίο, αρχιτεκτονική, παραδοσιακή οικονομία)
 • Επιβεβαιωτικά πλακίδια (δηλ. απλά σημάδια κατά μήκος της διαδρομής)

Η επιλογή του τύπου και του υπο-τύπου της πινακίδας γίνεται από έτοιμη λίστα περιπτώσεων:

Trail Creator Trail Creator Trail Creator


Η φόρμα εισαγωγής μιας πινακίδας κατεύθυνσης παρέχει τη δυνατότητα να καταχωρηθούν:

 • Θέση: Όνομα, συντεταγμένες και υψόμετρο
 • Προορισμοί: Απεριόριστοι προορισμοί με όνομα, απόσταση, χρόνο, χαρακτηριστικό σύμβολο (πχ. πηγή, μοναστήρι κλπ) και βελάκι κατεύθυνσης
 • Τεχνικά στοιχεία για τη θέση και τη στήριξη της πινακίδας
 • Geotagged φωτογραφία της θέσης

Για ορθότερη προδιαγραφή της κάθε θέσης και ακριβέστερη προμέτρηση του έργου, για κάθε επιβεβαιωτικό σημάδι διατίθενται τα πιό κάτω σημεία στήριξης:

 • Σε δέντρο
 • Σε πάσσαλο
 • Σε στύλο ΔΕΗ/ΟΤΕ
 • Σε βράχο

Ειδικά για τα επιβεβαιωτικά σημάδια, που είναι ο πολυπληθέστερος τύπος καταχώρησης, μπορούν να καθοριστούν είτε ένας εκ των 4 πιο πάνω τύπων ως ο πάγιος τύπος στήριξης, είτε να οριστεί η εμφάνιση της πλήρους λίστας των 4 τύπων, όπου ο ερευνητής επιλέγει τον κατάλληλο κάθε φορά τύπο.

Κατά τη διάρκεια της χωροθέτησης της σήμανσης, η εφαρμογή θυμίζει στον ερευνητή, με ήχο και δόνηση, ότι έχει απομακρυνθεί περισσότερο από μια προκαθορισμένη απόσταση από το τελευταίο επιβεβαιωτικό σημάδι και τον παρακινεί να τοποθετήσει ένα νέο.

Όλες οι καταχωρήσεις είναι διαχειρίσιμες μέσα από ειδικούς πίνακες. Πιό κάτω φαίνονται τα παραδείγματα των πινάκων των έργων και των πινακίδων. Όλες οι εγγραφές είναι πλήρως επεξεργάσιμες.

Trail Creator Trail Creator

Το παραδοτέο της μελέτης περιλαμβάνει το Trail Creator σε mode υπόδειξης των έργων: ο εργολάβος υλοποίησης του δικτύου παραλαμβάνει από την αναθέτουσα αρχή μια ειδική έκδοση της εφαρμογής, που του υποδεικνύει τη θέση όπου πρέπει να εκτελεστεί το κάθε έργο και τις κυριότερες παραμέτρους του, καθώς και το μήκος στο οποίο πρέπει να εκτελεσθεί μια εργασία.