topoguides

Ψηφιακοί οδηγοί topoguides: μια νέα γενιά οδηγών πεδίου για την Ελλάδα

Η AnaDigit δημιούργησε για τον απαιτητικό εξερευνητή και ταξιδιώτη τους οδηγούς πεδίου topoGuide. Ενσωματώνοντας την αιχμή της τεχνολογίας στις χαρτογραφικές εφαρμογές, οι topoGuide προσφέρουν την πληρέστερη και πιό αξιόπιστη μορφή οδηγού πεδίου.

Μέχρι σήμερα έχουν τεθεί στη διάθεση των πεζοπόρων, φυσιολατρών και περιηγητών οι πιο κάτω εφαρμογές:

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ topoGuide

Τι είναι ένας ψηφιακός οδηγός topoGuide

Ο ψηφιακός οδηγός topoGuide είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή που αποτελεί το διάδοχο του παλιού οδηγού-χάρτη στη νέα εποχή, συνδυάζοντας πολλές παγκόσμιες καινοτομίες. Τα topoGuide λειτουργούν μέ βάση το topoguide.gr και την δικτυακή υπηρεσία χαρτών Toponavigator Map Server, που και αυτά με τη σειρά τους τροφοδοτούνται από την χαρτογραφική εφαρμογή Toponavigator.
Τα topoGuide λειτουργούν off-line (χωρίς σύνδεση με το Ίντερνετ) και αποτελούν τη σύγχρονη μορφή των παλιών οδηγών πεδίου - όχι τυχαία, αφού είναι σχεδιασμένα από τους ίδιους ανθρώπους που έφτιαξαν τους καλύτερους πεζοπορικούς χάρτες και οδηγούς στην Ελλάδα - με επιπλέον στοιχείο την ενεργητική πλοήγηση του χρήστη στο πεδίο.
Όταν ο χρήστης βρεθεί στην περιοχή της εφαρμογής, το topoGuide του προτείνει μία λίστα διαδρομών, που βρίσκονται κοντά του. Μόλις ο χρήστης επιλέξει μιά διαδρομή, του δίνονται οδηγίες για να πλησιάσει στο κοντινότερο σημείο της. Όταν ο χρήστης βρεθεί πάνω ή σε μια ακτίνα 20μ από τη διαδρομή, η εφαρμογή του δίνει αναλυτικές οδηγίες για το πως θα την ακολουθήσει, σε οποιαδήποτε φορά (πως στρίβει σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης και ποιόν κλάδο θα ακολουθήσει στην κάθε διασταύρωση) και του απεικονίζει φωτογραφίες του άμεσου περιβάλλοντός του. Αν ο χρήστης απομακρυνθεί από τη διαδρομή, ένα μήνυμα των προτρέπει να επιστρέψει και η εφαρμογή τον καθοδηγεί να ξαναβρεί τη διαδρομή.
Μετά την εγκατάσταση και πρώτη εκκίνηση, η εφαρμογή ζητά και κατεβάζει από το Ίντερνετ, τις διαδρομές, τα κείμενα και τις φωτογραφίες και παράλληλα ξεκινά τη διαδικασία λήψης και αποθήκευσης των χαρτών. Αν διακόψετε τη λήψη των χαρτών, την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε την εφαρμογή, η υπηρεσία λήψης χαρτών θα συνεχίσει μέχρι να ολοκληρώσει την αποθήκευση του αναγκαίου υλικού.

Ένας ψηφιακός οδηγός topoGuide περιέχει τέσσερα κύρια συστατικά:

Εισαγωγή στην περιοχήPorto Website Template

Για την περιοχή που καλύπτει η εφαρμογή, παρέχεται ένα πολυσέλιδο ψηφιακό έντυπο πάνω στη γεωγραφία, τη γεωλογία, τη φύση, την ιστορία και τα μνημεία της περιοχής, εστιάζοντας στις θέσεις και στα θέματα που σχετίζονται με τη ζώνη των διαδρομών. Σε κάθε ένα από τα πιό πάνω κεφάλαια, αναλύονται όλες οι σημαντικές για την κάθε περιοχή ενότητες (πχ. πηγές, σπήλαια, αναρριχητικά πεδία κλπ). Τα κείμενα, όπως και οι φωτογραφίες, είναι πρωτότυπα και υπογράφονται από ειδικούς επιστήμονες, συγγραφείς σχετικών μελετών, βιβλίων και οδηγών για την Ελλάδα.

ΧάρτηςPorto Website Template

Ο χάρτης και το περιβάλλον του παρέχουν το χειρισμό για την εκκίνηση της πλοήγησης, την καταγραφή σημείων και της διαδρομής. Στην ίδια ενότητα απεικονίζεται και η προσομοίωση της διαδρομής, με ειδικό fly-to animation, φωτογραφίες και διαδραστική μηκοτομή.

Σημεία ΕνδιαφέροντοςPorto Website Template

Ένας πίνακας με όλα τα ενδιαφέροντα σημεία της περιοχής. Ο πίνακας είναι διαδραστικός ως προς το χάρτη, πατώντας δηλ. μια εγγραφή του πίνακα, θα μεταβείτε άμεσα στο αντίστοιχο σημείο του χάρτη. Ένα μεγάλο εικονίδιο θα σας δείξει τον τύπο του Σημείου Ενδιαφέροντος.

ΔιαδρομέςPorto Website Template

Το ισχυρότερο σημείο ενός topoGuide είναι οι Διαδρομές. Κάθε Διαδρομή περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή, φωτογραφίες και τα δικά της Σημεία Ενδιαφέροντος. Εκτός πεδίου, η Διαδρομή παρέχει λειτουργία προσομοίωσης, όπου ένας Ψηφιακός Ταξιδευτής τρέχει πάνω στη Διαδρομή, ενεργοποιώντας τις φωτογραφίες και τα σημεία Ενδιαφέροντος. Στο πεδίο, οι Διαδρομές παρέχουν αναλυτικές οδηγίες πλοήγησης βήμα-βήμα. Οι Διαδρομές της κάθε περιοχής είναι οργανωμένες σε ομάδες με κοινή αφετηρία ή προορισμό.


Ανοίξτε το εγχειρίδιο των εφαρμογών topoGuide σε μορφή pdf εδώ.

Ο χειρισμός των topoGuide είναι πολύ απλός, αξιoποιώντας όλες τις σύγχρονες τάσεις στο σχεδιαμό χαρτογραφικών εφαρμογών. Ο χειρισμός του χάρτη γίνεται με τα δάχτυλα πάνω στην οθόνη. Μεγενθύνετε το χάρτη, πιέζοντας με τα δύο δάχτυλα ταυτόχρονα και πλησιάζοντάς τα, ενώ απομακρύνοντάς τα κάνετε σμίκρυνση. Το ίδιο επιτυγχάνετε χτυπώντας μία φορά το δάχτυλο στην οθόνη και - πολύ γρήγορα - μια δεύτερη φορά και σέρνοντάς το προς τα αριστερά/πάνω (μεγέθυνση) ή δεξιά/κάτω (σμίκρυνση). Μεγέθυνση του χάρτη μπορεί να γίνει και με διπλό χτύπημα στην οθόνη.
Η προσπέλαση των λειτουργιών γίνεται μέσα από τρία κύρια εργαλεία:

 • Το Πολυ-εργαλείο
  Ο χειρισμός των βασικών λειτουργιών (επικέντρωση στο στίγμα του GPS, εκκίνηση/σταμάτημα πλοήγησης/καταγραφής και καταχώρηση waypoint) γίνεται από το πολυκουμπί, στο κέντρο δεξιά. Πατώντας το, εκτυλίσσονται 4 κουμπιά που κάνουν:
  • Επικέντρωση
  • Πλοήγηση
  • Πλοήγηση/Καταγραφή γραμμών
  • Καταγραφή σημείων
 • Το δεξί μενού
  Η πάνω μπάρα έχει τρία κουμπιά που εναλλάσσονται ανάλογα με την τρέχουσα σελίδα και παρέχουν άμεση πρόσβαση σε:
  • Χάρτης
  • Εισαγωγή στην περιοχή
  • Σημεία Ενδιαφέροντος
  • Διαδρομές
 • Το αριστερό μενού
  Το κύριο μενού παρέχει άμεση πρόσβαση σε:
  Πηγή χάρτη. Μπορείτε να διαλέξετε έναν από τους διαθέσιμους χάρτες. Μόνο οι δύο χάρτες της AnaDigit (Terrain GR, δηλ. με ελληνικά τοπωνύμια και Terrain EN με λατινικά τοπωνύμια) περιέχουν πλήρη χαρτογραφικά δεδομένα για σωστή υποστήριξη των λειτουργιών της ερφαρμογής. Μπορείτε να κατεβάσετε κάθε είδος χάρτη σε μια περιοχή με το υπομενού "Λήψη χαρτών" από το κεντρικό μενού. Το ίδιο υπομενού μπορεί να ξανακατεβάσει τους χάρτες της AnaDigit στην περιοχή κάλυψης της εφαρμογής.
  • Δεδομένα
  • Ρυθμίσεις
  • Καταγραφή. Επιλογή προφίλ. Ρυθμίσεις προφίλ.
  • Βοηθήματα. Λήψη χάρτη, Υπόμνημα, Βοήθεια, Σχετικά.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η ενότητα Εισαγωγή στην περιοχή περιλαμβάνει:

 • Γεωγραφία
  Μια σύντομη αλλά ουσιαστική αναφορά στην ανθρωπογεωγραφία της περιοχής, με έμφαση στην αλληλεπίδραση φυσικού περιβάλλοντος (τοπίο, ανάγλυφο, φυσικοί άξονες) με την εξέλιξη της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην περιοχή.
 • Γεωλογία
  Τα κύρια χαρακτηριστικά της γεωλογικής δομής, με έμφαση σε νερά, σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές, φαράγγια και άλλα μείζονα γεωλογικά στοιχεία της.
 • Φύση
  Μετά μια γενική αναφορά στα τοπία και τη βλάστηση της περιοχής, ακολουθούν ειδικές αναφορές στα θηλαστικά, τα πουλιά και τα ερπετά και αμφίβια, πλαισιωμένα από πρωτότυπες φωτογραφίες.
 • Αναφορά στην αρχαία ιστορία και τα μνημεία
  Μια συνοπτική εικόνα των ιδιαιτεροτήτων της αρχαίας διαδρομής της περιοχής, με έμφαση στα σημαντικά μνημεία και τους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους.
 • Στοιχεία για τα εκκλησιαστικά μνημεία
  Αναφορά στα κυριότερα εκκλησιαστικά μνημεία (μονές και βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες).
 • Αναρρίχηση
  Κατάλογος όλων των αναρριχητικών πεδίων της περιοχής με διασύνδεση με ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες και πίνακες των διαδρομών.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο πίνακας των Σημείων Ενδιαφέροντος περιλαμβάνει ομάδες θέσεων ή στοιχείων που έχουν συναφές ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Για παράδειγμα:

 • Οικισμούς
 • Μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους
 • Πηγές, κρήνες και λοιπά νερά
 • Μονές και εκκλησίες
 • Εξυπηρετήσεις (καταφύγια, ξενοδοχεία κλπ)

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Οι Διαδρομές περιέχουν την πορεία στο χάρτη, την περιγραφή, τα δικά τους Σημεία Ενδιαφέροντος και αρκετές φωτογραφίες και παρέχουν είτε εικονική περιήγηση είτε πραγματική πλοήγηση βήμα-βήμα.

 • Φόρτωση και επικαιροποίηση Διαδρομών
  Ο πίνακας των Διαδρομών τροφοδοτείται αυτόματα κατά την πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής.
  Κατά διαστήματα, μπορείτε να κάνετε ανανέωση των Διαδρομών, πατώντας απλά το βελάκι στο πάνω δεξί μέρος του πίνακα και (εφόσον έχετε σύνδεση με το Ίντερνετ) θα πάρετε αχρεωστί όλες τις τελευταίες αλλαγές στη γεωμετρία, τα κείμενα και τις φωτογραφίες των Διαδρομών.
 • Ανάλυση της Διαδρομής
  Κάθε Διαδρομή συμπληρώνεται από τα στοιχεία της (μήκος, χρόνος, υψ. διαφορά ανάβασης, υψ. διαφορά κατάβασης, μέγιστο και ελάχιστο υψόμετρο κλπ). Η πινακίδα με την Ανάλυση προσπελαύνεται είτε από τον πίνακα των Διαδρομών, είτε από τη μηχανή προσομοίωσης.
 • Περιγραφή
  Οι Διαδρομές συμπληρώνονται μία περιγραφή που συνοδεύεται από έναν πίνακα με τα Σημεία Ενδιαφέροντος της άμεσης ζώνης της και από μια σειρά φωτογραφίες. Με το κουμπί Περιγραφή Διαδρομής ανοίγει η σελίδα της αναλυτικής περιγραφής της διαδρομής, που ενσωματώνει σε ειδική ζώνη όλες τις σχετικές φωτογραφίες. Με πάτημα πάνω σε κάθε εικονίδιο φωτογραφίας, μια μεγαλύτερη εικόνα ανοίγει σε νέα οθόνη. Έχοντας ενεργή μία διαδρομή, με πάτημα πάνω σε κάθε εικονίδιο φωτογραφίας στο χάρτη, μια μεγαλύτερη εικόνα ανοίγει σε ειδικό πλαίσιο.
 • Πλοήγηση
  Με το κουμπί ενεργοποιείται ταυτόχρονα η ενεργή πλοήγηση ΚΑΙ η καταγραφή της κίνησής σας. Αν υπάρχει μία Διαδρομή σε μικρή ακτίνα, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να την ακολουθήσετε. Απαντώτας θετικά, θα έχετε ενεργή πλοήγηση ΚΑΙ καταγραφή της πορείας σας. Απαντώντας αρηντικά, θα έχετε μόνο καταγραφή της πορείας σας.
 • Προσομοίωση
  Η προσομοίωση μιας Διαδρομής είναι διαθέσιμη αφού την επιλέξουμε (από την οθόνη ή τον πίνακα). Η εικονική περιήγηση ξεκινά/σταματά με το πάτημα του κουμπιού "Έναρξη/παύση προσομοίωσης" και το "ανθρωπάκι" περπατά με σταθερή ταχύτητα κατά μήκος της διαδρομής, "διαβάζοντας" τα μηνύματα πλοήγησης και εντοπίζοντας τις φωτογραφίες.

ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι topoGuides προσφέρουν αρκετές συμπληρωματικές λειτουργίες και πλαισιώνονται από βοηθητικά εργαλεία, όπως:

 • Καταγραφή σημείων και γραμμών
  Τα δεδομένα που έχει καταγράψει ο χρήστης καταλογοποιούνται σε δύο διακριτούς πίνακες, τα Σημεία και τις Γραμμές. Σε κάθε πίνακα μπορείτε αλλάξετε τις ιδιότητες των εγγραφών, να τις κάνετε ορατές/μη ορατές, να επιλέξετε ορισμένες εγγραφές και να τις διαγράψετε. Πατώντας το κουμπί {b}Εξαγωγή Δεδομένων{/b} μπορείτε να εξάγετε τις επιλεγμένες εγγραφές σε πρωτόκολλο KML (ανοίγει άμεσα στο Google Earth και σχεδόν όλες τις σύγχρονες εφαρμογές διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων).
 • Ανάλυση της Διαδρομής
  Κάθε Διαδρομή συμπληρώνεται από τα στοιχεία της (μήκος, χρόνος, υψ. διαφορά ανάβασης, υψ. διαφορά κατάβασης, μέγιστο και ελάχιστο υψόμετρο κλπ). Η πινακίδα με την Ανάλυση προσπελαύνεταιείτε από τον πίνακα των Διαδρομών, είτε από τη μηχανή προσομοίωσης.
 • Περιγραφή
  Οι Διαδρομές συμπληρώνονται μία περιγραφή που συνοδεύεται από έναν πίνακα με τα Σημεία Ενδιαφέροντος της άμεσης ζώνης της και από μια σειρά φωτογραφίες. Με το κουμπί Περιγραφή Διαδρομής ανοίγει η σελίδα της αναλυτικής περιγραφής της διαδρομής, που ενσωματώνει σε ειδική ζώνη όλες τις σχετικές φωτογραφίες. Με πάτημα πάνω σε κάθε εικονίδιο φωτογραφίας, μια μεγαλύτερη εικόνα ανοίγει σε νέα οθόνη. Έχοντας ενεργή μία διαδρομή, με πάτημα πάνω σε κάθε εικονίδιο φωτογραφίας στο χάρτη, μια μεγαλύτερη εικόνα ανοίγει σε ειδικό πλαίσιο.
 • Ρυθμίσεις καταγραφής
  Το κυλιόμενο μενού περιλαμβάνει τους τύπους δραστηριοτήτων που αντιπροσωπεύονται με έστω μία διαδρομή στην συγκεκριμένη περιοχή. Επιλέγοντας μία δραστηριότητα, ορίζετε tο χρώμα του συμβόλου της καταγραφής και τις παραμέτρους καταγραφής.
 • Υπόμνημα χάρτη
  Παρατίθεται το υπόμνημα των χαρτών, σε σελίδες.