Το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 στη Στερεά Ελλάδα

Το Ε4 στη Στερεά Ελλάδα

Η όδευση του Ε4 στη Στερεά Ελλάδα, δηλαδή από το Καρπενήσι μέχρι την Ιτέα, έχει οργανωθεί σε 13 ημερήσια τμήματα συνολικού μήκους 163 χλμ.

Το Ε4 στη Στερεά Ελλάδα

Διαδρομή
Μήκος
km
Σχόλια
App
1. Καρπενήσι-Μυρίκη 8.1 Μέσω Καλλιθέας. Υπάρχει άλλη όδευση, με λιγότερο άσφαλτο. -
2. Μυρίκη-Κρίκελλο 13.7 Σχετικά ενδιαφέρουσα όδευση -
3. Κρίκελλο-Άμπλιανη 10.6 Διέλευση του Κρικελλοπόταμου χωρίς γέφυρα -
4. Άμπλιανη-Λεύκα 12.8 Ασαφές κατά τόπους, παλιά σήμανση -
5. Λεύκα-Γραμμένη Οξιά 6.2 Κυρίως χωματόδρομος -
6. Γραμμένη Οξιά-Αρτοτίνα 7.1 Σχετικά ενδιαφέρουσα διαδρομή
7. Αρτοτίνα-Αθανάσιος Διάκος 18.2 Πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, σχετικά σαφές μονοπάτι και καλή σήμανση
8. Αθανάσιος Διάκος-Στρόμη 11 Πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, σχετικά σαφές μονοπάτι και καλή σήμανση
9. Στρόμη-Καλοσκοπή 13.3 Μεγάλο ποσοστό χωματόδρομου, ελλιπής σήμανση
10. Καλοσκοπή-51 13.8 Μεγάλο ποσοστό ασφάλτου
11. 51-Αγόριανη 17.7 Διάσχιση του Δυτικού Παρνασσού
12. Αγόριανη-Δελφοί 17.5 Κωρύκειο Άντρο και αρχαίο μονοπάτι Δελφών
13. Δελφοί-Ιτέα 13.2 Διαδρομή με πολλά πολιτιστικά στοιχεία
Σύνολο 0

Το Ε4 στο topoguide Greece

Τα περισσότερα σκέλη της διαδρομής του Ε4 στη Στερεά Ελλάδα περιλαμβάνονται στις περιοχές που καλύπτει η εφαρμογή topoguide Greece.

Συγκεκριμένα, τα σκέλη Γραμμένη Οξιά-Αρτοτίνα, Αρτοτίνα-Αθανάσιος Διάκος και Αθανάσιος Διάκος-Στρόμη περιλαμβάνονται στον οδηγό Βαρδούσια topoguide.

Τα σκέλη Στρόμη-Καλοσκοπή και Καλοσκοπή-51 περιλαμβάνονται στον οδηγό Γκιώνα topoguide.

Τα σκέλη τρία τελευταία σκέλη 51-Αγόριανη, Αγόριανη-Δελφοί και Δελφοί-Ιτέα περιλαμβάνονται στον οδηγό Παρνασσός topoguide.

Η εφαρμογή topoguide Greece έχει τη δυνατότητα να απεικονίσει ταυτόχρονα τους χάρτες και τις διαδρομές πολλών περιοχών, ενώ παράλληλα εναλλάσσει άμεσα και τα Σημεία Ενδιαφέροντος και τα ψηφιακά βιβλία τους. Έτσι, μπορεί να φορτώσει κανείς όλες τις πιο πάνω περιοχές (Βαρδούσια, Γκιώνα και Παρνασσός) και να αξιοποιήσει τις πληροφορίες για όλο το νότιο τμήμα της όδευσης του Ε4 στη Στερεά.

Η εφαρμογή topoguide Greece είναι διαθέσιμη για συσκευές Android από το Play Store.

Η εφαρμογή topoguide Greece είναι επίσης διαθέσιμη για συσκευές iOS (iPhone και iPad) από το App Store.