Το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 στη Στερεά Ελλάδα

Το Ε4 στη Στερεά Ελλάδα

Η όδευση του Ε4 στη Στερά Ελλάδα, δηλαδή από το Καρπενήσι μέχρι την Ιτέα, έχει οργανωθεί σε 13 ημερήσια τμήματα συνολικού μήκους 163 χλμ.

Το Ε4 στη Στερεά Ελλάδα

Διαδρομή
Μήκος
km
Σχόλια
1. Καρπενήσι-Μυρίκη 8.1 Μέσω Καλλιθέας. Υπάρχει άλλη όδευση, με λιγότερο άσφαλτο.
2. Μυρίκη-Κρίκελλο 13.7 Σχετικά ενδιαφέρουσα όδευση
3. Κρίκελλο-Άμπλιανη 10.6 Διέλευση του Κρικελλοπόταμου χωρίς γέφυρα
4. Άμπλιανη-Λεύκα 12.8 Ασαφές κατά τόπους, παλιά σήμανση
5. Λεύκα-Γραμμένη Οξιά 6.2 Κυρίως χωματόδρομος
6. Γραμμένη Οξιά-Αρτοτίνα 7.1 Σχετικά ενδιαφέρουσα διαδρομή
7. Αρτοτίνα-Αθανάσιος Διάκος 18.2 Πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, σχετικά σαφές μονοπάτι και καλή σήμανση
8. Αθανάσιος Διάκος-Στρόμη 11 Πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, σχετικά σαφές μονοπάτι και καλή σήμανση
9. Στρόμη-Καλοσκοπή 13.3 Μεγάλο ποσοστό χωματόδρομου, ελλιπής σήμανση
10. Καλοσκοπή-51 13.8 Μεγάλο ποσοστό ασφάλτου
11. 51-Αγόριανη 17.7 Διάσχιση του Δυτικού Παρνασσού
12. Αγόριανη-Δελφοί 17.5 Κωρύκειο Άντρο και αρχαίο μονοπάτι Δελφών
13. Δελφοί-Ιτέα 13.2 Διαδρομή με πολλά πολιτιστικά στοιχεία

Ε4 topoguides

Συσκευές Android ---------------------------------------------- Συσκευές iPhone και iPad