Γεώτοποι

γεώτοποι της Ελλάδας

Οι γεώτοποι είναι τα γεωλογικά μνημεία ενός τόπου, δηλαδή γεωλογικά στοιχεία, όπως σπήλαια, εμφανίσεις ρηγμάτων, σπάνιες γεωμορφές, αξιόλογα κοιτάσματα, πετρώματα, ορυκτά, ορυχεία, λατομεία, παλαιοντολογικά κατάλοιπα, υδροφορείς, ποταμοί, λίμνες και φαράγγια, τα οποία έχουν εξαιρετική αξία από άποψη αισθητική ή επιστημονική και χρήζουν μελέτης, προβολής και προστασίας.

Διαβάστε εδώ για τη σημασία των ελληνικών γεωτόπων. Για τη σύνταξη του πιό κάτω καταλόγου, την ευθύνη για την αναγνώριση των θέσεων και την επιμέλεια του υλικού έχει η Ρεγγίνα Κούτση, PhD υδρογεωλογίας.

Η εφαρμογή Γεώτοποι της Ελλάδας είναι ένας πρωτοποριακός οδηγός για την αναζήτηση, την αναγνώριση και κατανόηση των γεωλογικών θησαυρών της Ελλάδας. Η εφαρμογή περιέχει λεπτομερείς χάρτες με τις θέσεις γεωτόπων και ένα μηχανισμό για την ταχεία αναζήτησή τους, με βάση είτε την περιοχή, είτε τον τύπο γεωτόπου.

Γεώτοποι
της
Ελλάδας

εκπληκτικά
γεωλογικά μνημεία