Φαράγγια της Ελλάδας

Η Ελλάδα είναι κατάσπαρτη από ασβεστολιθικά βουνά και αυτά με τη σειρά τους πλούσια σε καρστικές μορφές. Μια από τις πιό εντυπωσιακές μορφές καρστικής τοπογραφίας είναι τα φαράγγια. Υπάρχουν εκατοντάδες φαράγγια στα ελληνικά βουνά, από μικρά και ξερά, μέχρι και κάποια από τα πιό εντυπωσιακά της ηπείρου μας, με δεκάδες καταρράκτες.

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζουμε, σε συνεργασία με το canyoning-caving.blogspot.gr, τα πιό ενδιαφέροντα ελληνικά φαράγγια. Στον πίνακα, η δυσκολία έχει διαβαθμιστεί σε πέντε (5) κλάσεις. Για κάθε φαράγγι, η δυσκολία κατάβασής του προκύπτει από ένα συνδυασμό παραγόντων όπως το μήκος του, τον αριθμό και το ύψος των καταρρακτών που περιλαμβάνει, την ποσότητα των νερών, αν έχει διαφυγές, το υψόμετρο που βρίσκεται και το χρόνο πεζοπορίας που απαιτείται για την προσπέλαση της αφετηρίας και από την έξοδο μέχρι τον πλησιέστερο δρόμο/χωριό.