Η χλωρίδα της Γραμβούσας

Η χλωρίδα της Γραμβούσας

Γνωρίστε είδη φυτών

Γραμβούσα topoGuide: Androcymbium rechingeri
Γραμβούσα topoGuide: Androcymbium rechingeri

Η επικρατούσα μορφή βλάστησης στη χερσόνησο της Γραμβούσας είναι η χαμηλή φρυγανική, που καλύπτει σχεδόν στο σύνολό του το κεντρικό βραχώδες τμήμα της χερσονήσου, καθώς και των νησίδων Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα. Ιδιαίτερη μορφή θαμνώδους βλάστησης, τόσο οικολογικά, όσο και αισθητικά, αποτελούν οι θαμνώνες με δενδροειδη γαλατσίδα (Euphorbia dendroides), που απαντούν κυρίως σε βραχώδη πρανή δυτικά της Κισσάμου, στο ανατολικό τμήμα της χερσονήσου αλλά και στην Ήμερη Γραμβούσα. Στις αμμώδεις παραλίες γύρω από την Κίσσαμο, στον Μπάλο, στη Φαλάσαρνα και στη νότια ακτή της Ήμερης Γραμβούσας συναντάται τυπική αμμοθινική βλάστηση.

Γραμβούσα topoGuide: Αμμοθίνες με Ammophila arenaria
Γραμβούσα topoGuide: Αμμοθίνες με αμμόφιλα (Ammophila arenaria)

Σημαντικά είδη που συμμετέχουν στην σύνθεση της χλωρίδας των αμμοθινών της περιοχής είναι το κρινάκι της θάλασσας (Pancratium maritimum), η αμμόφιλα (Ammophila arenaria), η παράλια γαλατσίδα (Euphorbia paralias) και το γαλανάγκαθο (Eryngium maritimum). Σε πιο σταθερές αμμώδεις θέσεις εμφανίζονται ο ώτανθος (Otanthus maritimus), το γλαύκιο (Glaucium flavum), παραλιακές αγριοβιολέτες (Cakile maritima, Malcolmia flexuosa), καθώς και θάμνοι, όπως το θαλασσόκεδρο (Juniperus macrocarpa) και ο σχίνος (Pistacia lentiscus). Στην ίδια ζώνη, αλλά στα σταθερά εδάφη των παράκτιων βράχων, θα συναντήσουμε το σπάνιο Androcymbium rechingeri.

Γραμβούσα topoGuide: Malcolmia flexuosa
Γραμβούσα topoGuide: Malcolmia flexuosa

Τα κυριότερα είδη στη ζώνη των φρυγάνων είναι η αστοιβή (Sarcopoterium spinosum), το θυμάρι (Coridothymus capitatus), η λαδανιά (Cistus creticus), το κρητικό φιτιλάκι (Ballota psendodictamnus), καθώς και χαμηλές μορφές μεγαλύτερων θάμνων ή δέντρων, όπως ο σχίνος (Pistacia lentiscus) και η χαρουπιά (Ceratonia siliqua).

Γραμβούσα topoGuide: Himantoglossum robertianum
Γραμβούσα topoGuide: Himantoglossum robertianum

Στην περιοχή της Φαλάσαρνας εντοπίζεται ένας μικρός υποβαθμισμένος υγρότοπος (έλος), εποχικά πλημμυριζόμενος, στην ζώνη εσωτερικά των αμμοθινών και παράλληλα με την ακτογραμμή, όπου αφθονούν τα καλάμια (Arundo donax, Phragmites australis), τα βούρλα (Juncus spp.) καθώς και άλλα χαρακτηριστικά υγροτοπικά είδη (Chara spp., Eleocharis palustris κ.α.) και είδη εποχιακών λιμνίων, όπως το υδρόβιο Πτεριδόφυτο Isoëtes histrix.{cr}

Γραμβούσα topoGuide: Viola scorpiuroides
Γραμβούσα topoGuide: Viola scorpiuroides

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της περιοχής της Γραμβούσας, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Γραμβούσα topoGuide, που είναι διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone και iPad). Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.