Ορχιδέες της Κεφαλονιάς

Η φύση της Κεφαλονιάς

Οι ορχιδέες της Κεφαλονιάς

Γνωρίστε ορχιδέες της Κεφαλονιάς

Ένας προνομιούχος τόπος για τις ορχιδέες

Όπως σχεδόν σε όλη την περιοχή του Ιονίου, ο συνδυασμός των υγρού και ήπιου χειμώνα, που οφείλεται στις σημαντικές βροχοπτώσεις και την επίδραση του θαλάσσιου στοιχείου, με την τυπική Μεσογειακή θερμή και ξηρή θερινή περίοδο, δημιουργεί μεγάλο εύρος μικροκλιματικών συνθηκών στην Κεφαλονιά, το οποίο με τη σειρά του ευνοεί την εμφάνιση μιας σημαντικής ποικιλίας από ορχιδέες με διαφορετικές απαιτήσεις.

Κεφαλονιά topoguide
Κεφαλονιά topoguide: Anacamptis papilionacea

Με βάση τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και προσωπικές παρατηρήσεις, δίνουμε εδώ ένα περίγραμμα της παρουσίας των ορχιδεών στην Κεφαλονιά.

Κεφαλονιά topoguide
Himantoglossum
robertianum
Κεφαλονιά topoguide
Cephalanthera
damasonium

Himantoglossum, Cephalanthera, Dactylorhiza, Neottia & Neotinea

Στην αρχή της χρονιάς, σε όλα τα μικρά και μεγάλα λιβάδια - ακόμα και κοντά σε ελαιώνες ή καλλιέργειες - εμφανίζονται οι γιγαντο-ορχιδέες Himantoglossum robertianum. Σε πυκνές λόχμες έχει εντοπιστεί ακόμα ένας εκπρόσωπος του γένους, η πολύ εντυπωσιακή Himantoglossum jankae.
Στο ορεινό δάσος, δηλαδή κυρίως στη ζώνη του Εθνικού Δρυμού, θα βρούμε δύο από τα τρία είδη των ελληνικών κεφαλάνθηρων, δηλαδή την Cephalanthera damasonium και την Cephalanthera rubra. Η παρουσία της Cephalanthera longifolia είναι αβέβαιη.
Η Dactylorhiza saccifera είναι η μόνη από το γένος της στο νησί (δεν αναφέρεται η Dactylorhiza romana, παρούσα σε Ζάκυνθο, Λευκάδα και Κέρκυρα), ενώ σε υγρές τοποθεσίες έχουν εντοπιστεί μικρές ομάδες της Epipactis helleborine και της Epipactis microphylla.
Στα ελατοδάση του Αίνου, ο προεσεκτικός παρατηρητής θα βρεί διάσπαρτες αποικήσεις της παρασιτικής Neottia nidus-avis.
Το γένος των Neotinea εκπροσωπείται στην Κεφαλονιά από τα είδη Neotinea lactea και Neotinea ustulata.

Το γένος Orchis

Το γένος Orchis δηλώνει την παρουσία του με την εντυπωσιακή Orchis anthropophora, την πολύ κοινή Orchis quadripunctata, το "σατύριον" Orchis italica και τη χλωμοκίτρινη Orchis pauciflora.

Το γένος Anacamptis

Το γένος των Anacamptis αντιπροσωπεύεται από τη χαρακτηριστική Anacamptis pyramidalis, την ευρύτατα διαδεδομένη Anacamptis papilionacea, την Anacamptis coriophora ssp fragrans που προτιμά στεγνές, ηλιόλουστες τοποθεσίες (αναφέρεται και ως Anacamptis fragrans), την Anacamptis laxiflora, την Anacamptis morio και την Anacamptis palustris.

Κεφαλονιά topoguide
Ophrys
ferrum-equinum
Κεφαλονιά topoguide
Serapias
vomeracea

Το γένος Ophrys

Το γένος των Ophrys ενδημεί στα πετρώδη εδάφη με φρύγανα ή μικρούς θάμνους. Αν και κάποια είδη προτιμούν πιο ξηρές θέσεις και άλλα κρύβονται - δηλαδή επιζούν - μέσα στα πουρνάρια, ενώ κάποια είδη έλκονται από πιο υγρές και σκιερές συνθήκες, γενικά θα βρούμε όλα τα είδη μέσα στο μωσαϊκό καταστάσεων που κρύβει ο μεσαίου ύψους θαμνώνας της Κεφαλονιάς.

Χάρη σε αυτον τον πλούτο, η Κεφαλονιά προσέλκυσε από παλιά το ενδιαφέρον των ερευνητών, που αναγνώρισαν και ταξινόμησαν με πάθος τα είδη των ορχιδεών του νησιού, εντοπίζοντας και πολλές ιδιαιτερότητες και αναπλάθοντας το - γνωστό και από άλλες νησιωτικές περιοχές - θέμα της ταυτοποίησης πολλαπλών φαινοτύπων ως νέες ταξινομικές ομάδες - συνήθως υποείδη, αλλά και είδη - μια προσέγγιση που τονίζει τη σημασία των νησιών ως φυλογενετικά εργαστήρια, αλλά από την άλλη δημιουργεί μια ασαφή εικόνα της βιοποικιλότητας, συγχέοντας την ειδογένεση με την εξέλιξη.

Χαρακτηριστικά, τα αναφερόμενα ως Ophrys mycenensis, Ophrys stavri, Ophrys oestrifera subsp. stavri, Ophrys oestrifera και Ophrys cornuta ανήκουν στο υποείδος cornuta του είδους Ophrys scolopax. To φυτό αυτό έχει με μεγάλη ποικιλομορφία και ευέλικτο πρότυπο γονιμοποίησης, γεγονός που έχει ωθήσει τους μελετητές να αναγνωρίσουν δεκάδες είδη και υποείδη, τα οποία η πιο συντηρητική και συγκριτική προσέγγιση της Annotated Checklist of the Flora of Greece (Vascular Plants of Greece) ενσωματώνει σε ένα και μόνο taxon, την Ophrys scolopax subsp. cornuta.

Αντίστοιχα η Ophrys gottfriediana έχει υπαχθεί ως υποείδος της Ophrys ferrum-equinum (Ophrys ferrum-equinum subsp. gottfriediana) και εμφανίζεται εδώ μαζί με το κύριο είδος. Η αναφερόμενη ως Ophrys cephalonica (αναφέρεται και ως Ophrys sphegodes ssp. cephalonica ή Οphrys cephaloniensis) εντάσσεται στο υποείδος Ophrys sphegodes subsp. sphegodes.
Τα διάφορα υποείδη της Ophrys oestrifera (όπως η Ophrys oestrifera subsp. miniscula) υπάγονται πλέον στην Ophrys apifera. Η Ophrys bilunulata subsp. punctulata εντάσσεται στο ποικίλο είδος Ophrys fusca, που έχει εντοπιστεί στην Κεφαλονιά με τα υποείδη fusca και iricolor. Οι θεωρούμενες ως Ophrys grammica και Ophrys mammosa εμπίπτουν στο εύρος παραλλαγών της Ophrys sphegodes subsp. mammosa.

Κεφαλονιά topoguide
Ophrys
fusca
subsp. iricolor
Κεφαλονιά topoguide
Ophrys
sphegodes
subsp. mammosa

Μια παρόμοια συζήτηση δημιουργείται γύρω από τις φαινοτυπικές παραλλαγές των υποειδών της Ophrys lutea. Ο επίσημος κατάλογος της Vascular Plants of Greece θεωρεί ότι οι αναφορές σε Ophrys penelopeae, Ophrys phryganae, Orphys hellenica και Ophrys sicula αφορούν φυτά που εντάσσονται στο υποείδος lutea (Ophrys lutea subsp. lutea).
Η Ophrys attica, που αναφέρεται από την Κεφαλονιά, κατατάσσεται πλέον ως Ophrys umbilicata subsp. umbilicata.
Ξεχωριστές, διακριτικές και μάλλον σποραδικές παραμένουν η Ophrys reinholdii και η γοητευτική Ophrys bombyliflora.

Το γένος Serapias

Το εμφανισιακά ιδιόρρυθμο γένος των Serapias περιλαμβάνει την επιβλητική Serapias vomeracea, τη Serapias parviflora, την πολύ κοινή Serapias bergonii, τη Serapias lingua και την Serapias cordigera subsp. cordigera, ενώ η αναφερόμενη από τους διάφορους ερευνητές ως ενδημικό των Ιονίων νήσων Serapias ionica αναγνωρίζεται επίσημα ως Serapias neglecta subsp. ionica.

Limodorum και Spiranthes

Σε σκιερές θέσεις του ημιορεινού και ορεινού δάσους θα βρούμε το αλλόκοτο Limodorum abortivum.
Το Σεπτέμβριο σε λίγες θέσεις του νησιού θα βρούμε το διακριτικό Spiranthes spiralis, τη μοναδική ορχιδέα της Ελλάδας που ανθίζει το Φθινόπωρο.

Κείμενο & φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Φωτογραφίες και περιγραφές ορχιδεών της Κεφαλονιάς περιλαμβάνονται στον οδηγό Κεφαλονιά topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Κεφαλονιά topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Κεφαλονιά topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα των Εληνικών νησιών. Αποκτήστε τον οδηγό Κεφαλονιά topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Κεφαλονιά topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Κεφαλονιά topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης έως και 15 περιοχών, επιτρέποντας έτσι την προβολή όλων των διαθέσιμων περιοχών των Ιονίων και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.
topoguide Greece