Χλωρίδα της Ζακύνθου

Χλωρίδα της Ζακύνθου

Γνωρίστε είδη φυτών

Ζάκυνθος topoguide
Ζάκυνθος topoguide: Anacamptis papilionacea

Η χλωρίδα της Ζακύνθου είναι αρκετά μελετημένη: από τα διαθέσιμα στοιχεία αποκαλύπτεται μια ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα, με αρκετά ενδιαφέροντα είδη. Συγκεκριμένα, από τη συγκέντρωση των δεδομένων από τις πολλές μεμονωμένες βοτανικές συλλογές και εργασίες εκτιμάται ότι η χλωρίδα της Ζακύνθου περιλαμβάνει περί τα 950 taxa (είδη και υποείδη). Κυρίαρχες οικογένειες είναι τα Αγρωστώδη (Graminae), τα Σύνθετα (Compositae) και τα Ψυχανθή (Leguminosae), δηλαδή είδη που περιλαμβάνουν πληθώρα συνανθρωπικών ειδών (που αναπτύσσονται σε ανθρωπογενείς και διαταραγμένους βιοτόπους), κάτι που συμφωνεί με την έντονη χρήση του χώρου που παρατηρείται στο νησί.

Ζάκυνθος topoGuide
Ζάκυνθος topoguide: Fritillaria messanensisa

Χάρη, ωστόσο, στην πολύ εκτεταμένη απόκρημνη βραχώδη δυτική της ακτή, η Ζάκυνθος φιλοξενεί σε αυτή τη ζώνη 5 στενότοπα ενδημικά είδη: την ασπέρουλα Asperula naufraga, την μικρομέρια Micromeria browiczii και τα λιμόνια Limonium korakonisicum, Limonium zacynthium και Limonium phitosianum.

Ζάκυνθος topoguide
Ζάκυνθος topoguide: Gagea graeca

Πως θα τα βρείτε

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές φυτών από τη χλωρίδα της Ζακύνθου περιλαμβάνονται στον οδηγό Ζάκυνθος topoguide.

Ο οδηγός Ζάκυνθος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Ζάκυνθος περιλαμβάνεται στην ομάδα των Νησιών της Ελλάδας. Αποκτήστε τον οδηγό της Ζακύνθου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Ζάκυνθος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Ζακύνθου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Ζάκυνθος topoguide περιλαμβάνει επίσης έναν πλήρη off-line λεπτομερή χάρτη της Ζακύνθου, μια μεγάλη εισαγωγή στη γεωγραφία, την ιστορία, το τοπίο και τη φύση της Ζακύνθου και Σημεία Ενδιαφέροντος. Στο πεδίο, η εφαρμογή αποκαλύπτει την πλησιέστερη από 34 πεζοπορικές διαδρομές και κάνει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος της.