Πηγές και νερά της Σκύρου

Η γεωλογία της Σκύρου επιτρέπει την εμφάνιση αρκετών σημαντικών ή μικρότερων αναβλύσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται πηγές επαφής και βρίσκονται στα σημεία επαφής των ασβεστόλιθων και των υποκείμενων σχιστολιθικών σχηματισμών. Σημαντικές πηγές είναι η Αναβάλσα, κοντά στη Χώρα, το Νύφι στη νότια Σκύρο, το Λουτρό και η Φλέα στο Καλλικρί κ.α.

Στον Κόχυλα συναντούμε κατά τόπους μικρές επίπεδες εκτάσεις με υπόστρωμακοκκινόχωμα, οι οποίες συγκρατούν το βρόχινο νερό για αρκετό διάστημα τον χειμώνα.

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές των πηγών και των υγροτόπων της Σκύρου περιλαμβάνονται στον οδηγό Σκύρος topoguide.

Ο οδηγός Σκύρος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Σκύρος περιλαμβάνεται στην ομάδα των Νησιών της Ελλάδας. Αποκτήστε τον οδηγό της Σκύρου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Σκύρος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Σκύρου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.