Κρήνες και πηγάδια του Υμηττού

Πηγές και πηγάδια του Υμηττού

Υμηττός topoguide
Υμηττός topoguide: Η κρήνη του Κριού, στη μνοή Καισαριανής

Τόσο στο κυρίως σώμα του Υμηττού, αλλά κυρίως στην περίμετρό του, κατά μήκος των παλιών δρόμων που τον περιέτρεχαν ή τον διέσχιζαν, είχαν διανοιχτεί πηγάδια, συχνά συνδυασμένα με φυσικό ή τεχνητό χώρο συγκέντρωσης του νερού που κατείσδυε από το επιφανειακό στρώμα ή απέρρεε από μικρή στεγανή ζώνη γύρω από το πηγάδι.

Υμηττός topoguide
Υμηττός topoguide: Η κρήνη του ιστορικού υδραγωγείου της Χαλιδούς

Οι πιό γνωστές από τις πηγές του Υμηττού είναι η Καλοπούλα, η αρχαία Κύλου Πήρα, το νερό της οποίας θεωρείτο ότι χαρίζει ευγονία στις γυναίκες, και η κρήνη Κριός, στην μονή Καισαριανής.

Υμηττός topoguide
Υμηττός topoguide: Μια άγνωστη καμαροσκέπαστη κρήνη στο Κορακοβούνι

Από τα πηγάδια του Υμηττού, τα πιό σημαντικά είναι το παλιό πηγάδι στο Σέσι, το πηγάδι της Ντούκας και το πηγάδι στον Προφήτη Ηλία Κορωπίου.

Υμηττός topoguide
Υμηττός topoguide: Το παλιό πηγάδι στο Φιλιάτι Κορωπίου

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Βρείτε τις πηγές και τα πηγάδια του Υμηττού

Φωτογραφίες και περιγραφές πηγών, κρηνών και πηγαδιών του Υμηττού περιλαμβάνονται στον οδηγό Υμηττός topoguide.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μέσα από τη γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Play Store. Ο Υμηττός ανήκει στην ομάδα της Αττικής.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από τη γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό του Υμηττού ως in-app purchase στην εφαρμογή, μέσα στην ομάδα της Αττικής.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος.