Κρήνες και πηγάδια του Υμηττού

Κρήνες και πηγάδια του Υμηττού

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Υμηττός topoGuide
Υμηττός topoGuide: Η κρήνη του Κριού, στη μνοή Καισαριανής

Τόσο στο κυρίως σώμα του Υμηττού, αλλά κυρίως στην περίμετρό του, κατά μήκος των παλιών δρόμων που τον περιέτρεχαν ή τον διέσχιζαν, είχαν διανοιχτεί πηγάδια, συχνά συνδυασμένα με φυσικό ή τεχνητό χώρο συγκέντρωσης του νερού που κατείσδυε από το επιφανειακό στρώμα ή απέρρεε από μικρή στεγανή ζώνη γύρω από το πηγάδι.

Υμηττός topoGuide
Υμηττός topoGuide: Η κρήνη του ιστορικού υδραγωγείου της Χαλιδούς

Οι πιό γνωστές από τις πηγές του Υμηττού είναι η Καλοπούλα, η αρχαία Κύλου Πήρα, το νερό της οποίας θεωρείτο ότι χαρίζει ευγονία στις γυναίκες, και η κρήνη Κριός, στην μονή Καισαριανής.

Υμηττός topoGuide
Υμηττός topoGuide: Μια άγνωστη καμαροσκέπαστη κρήνη στο Κορακοβούνι

Από τα πηγάδια του Υμηττού, τα πιό σημαντικά είναι το παλιό πηγάδι στο Σέσι, το πηγάδι της Ντούκας και το πηγάδι στον Προφήτη Ηλία Κορωπίου.

Υμηττός topoGuide
Υμηττός topoGuide: Το παλιό πηγάδι στο Φιλιάτι Κορωπίου

Βρείτε τις πηγές και τα πηγάδια του Υμηττού

Φωτογραφίες και περιγραφές πηγών, κρηνών και πηγαδιών του Υμηττού περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Υμηττός topoguide.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android από το Play Store.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό του Υμηττού ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος.