Γύθειο topoguide

Γύθειο topoguide

Το Γύθειο είναι η μοναδική πόλη της Μάνης. Ορεινό και νησιωτικό ταυτόχρονα, το Γύθειο αποτελεί τον οικονομικό και κοινωνικό πόλο μιας μεγάλης περιοχής που εκτείνεται από τα Μπαρδουνοχώρια και το Μαλεύρι στα βόρεια μέχρι το Ταίναρο στο νότο. Ωστόσο, η ζώνη επιρροής του Γυθείου καλύπτει όχι μόνο την ανατολική πλευρά της χερσονήσου αλλά και ένα μεγάλο μέρος της δυτικής πλευράς, σταματώντας ουσιαστικά μπροστά στην ακτινοβολία της Καλαμάτας.
Οι αμέτρητες πτυχές του τοπίου, του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας της τεράστιας αυτής περιοχής είναι πρακτικά αδύνατον να μπουν σε ένα αναλογικό μέσο - ένα βιβλίο ή έναν χάρτη. Αντίθετα, ο ψηφιακός οδηγός, όπως το Γύθειο topoguide, έχει από τη φύση του τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τον πλούτο μιας τέτοιας πολυσχιδούς ενότητας.

Μάνη: Γύθειο topoguide
Μάνη: Η κάλυψη του οδηγού Γύθειο topoguide

Ο οδηγός Γύθειο topoguide βασίζεται σε έναν λεπτομερή χάρτη, που φορτώνεται με την εγκατάσταση και λειτουργεί off-line. Ο χάρτης προέρχεται από μια πηγή διανυσματικών δεδομένων, οργανωμένη σε περίπου 100 θεματικά επίπεδα και είναι δομημένος σε 18 βαθμίδες λεπτομέρειας. Η ακρίβειά του φτάνει την κλίμακα του 1:2.500. Ο χάρτης - και όλα τα δεδομένα της εφαρμογής - αναβαθμίζονται συνεχώς και τα νέα στοιχεία έρχονται αυτόματα στο χρήστη.

Ο οδηγός Γύθειο topoguide επίσης πεζοπορικές διαδρομές, διαβαθμισμένες σε κλάσεις δυσκολίας, μήκους ή καταλληλότητας για οικογένειες και ομαδοποιημένες ανά πεζοπορικούς πυρήνες. Συνολικά, οι διαδρομές αυτές αθροίζουν χλμ περπατήματος.

Στο πεδίο, ο οδηγός εντοπίζει και προτείνει αυτόματα τις πλησιέστερες διαδρομές. Όταν ο πεζοπόρος επιλέξει μια διαδρομή, η εφαρμογή τον καθοδηγεί με ακρίβεια μέσω οπτικών μηνυμάτων, ενώ συνεχώς τον ενημερώνει για τη θέση του και την απόσταση από το τέλος του περπατήματος.

Πέραν των διαδρομών, ο οδηγός Γύθειο topoguide περιλαμβάνει Σημεία Ενδιαφέροντος. Τα Σημεία Ενδιαφέροντος είναι καταχωρημένα με ακρίβεια και μέσω της συνεχούς ένδειξης απόστασης/αζιμουθίου οδηγούν τον επισκέπτη να τα εντοπίσει στο πεδίο.

Γύθειο topoguide
Γύθειο topoguide
Γύθειο topoguide
Γύθειο topoguide

Τέλος, ο οδηγός Γύθειο topoguide έχει ενσωματωμένο ένα πολυσέλιδο ψηφιακό βιβλίο, με εκτενή πίνακα περιεχομένων. Μέσα στα κεφάλαια του βιβλίου έχουν ενταχθεί τα Σημεία Ενδιαφέροντος, ως αυτόνομα λήμματα. Τα λήμματα των Σημείων Ενδιαφέροντος προσπελαύνονται από το χάρτη και τον σχετικό πίνακα. Στον πίνακα, δίπλα σε κάθε Σημείο Ενδιαφέροντος, ένα ειδικό σύμβολο ενημερώνει το χρήστη ότι το συγκεκριμένο θέμα αντιστοιχεί σε λήμμα του βιβλίου.

Ο οδηγός Γύθειο topoguide είναι διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές Android μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece, που περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου.

Ο οδηγός Γύθειο topoguide είναι επίσης διαθέσιμος στην ομάδα της Πελοποννήσου ως in-app purchase για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece.

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

topoguide Greece
Η Μάνη καλύπτεται από 5 περιοχές της οικογένειας topoguide, που αντιστοιχούν ακριβώς στις κύριες γεωγραφικές ενότητες της χερσονήσου: Αβία topoguide, Καρδαμύλη topoguide, Γύθειο topoguide, Αρεόπολη topoguide και Ταίναρο topoguide.

Οι πέντε οδηγοί της Μάνης είναι διαθέσιμοι ως in-app purchase για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Τα topoguides της Μάνης περιλαμβάνονται στην ομάδα της Πελοποννήσου.

Οι οδηγοί της Μάνης είναι επίσης διαθέσιμοι ως in-app purchase για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, και συγκεκριμένα των πέντε περιοχών της Μάνης, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.