Ταίναρο topoguide

Ταίναρο topoguide

Το Ταίναρο, με την στενή έννοια του γεωγραφικού όρου, είναι σαφώς το τελευταίο τμήμα της μεγάλης χερσονήσου της Μάνης, ξεκάθαρα οριοθετημένο από τους κόλπους του Μαρμαρίου και του Πόρτο Κάγιο.

Ωστόσο, στην κατάτμηση της Μάνης που έχουμε υιοθετήσει εδώ, προσαρτούμε στην ενότητα του Ταινάρου και την περιοχή νότια από τη Μέζαπο, που περιλαμβάνει το Γερολιμένα και τη Βάθεια.

Μάνη: Ταίναρο topoguide
Η κάλυψη της εφαρμογής Ταίναρο topoguide

Σε αυτόν τον άγριο, με ελάχιστες υποδομές και χωρίς καλή επισήμανση τόπο, χρειάζεται κανείς έναν καλό ξεναγό. Ο "ξεναγός" Ταίναρο topoguide περιέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία και εμπλουτίζεται συνεχώς.

Ο οδηγός Ταίναρο topoguide βασίζεται σε έναν λεπτομερή χάρτη, που τηλεφορτώνεται άπαξ με την εγκατάσταση της περιοχής. Ο χάρτης είναι δομημένος σε 18 επίπεδα λεπτομέρειας και η ακρίβειά του φτάνει την κλίμακα του 1:2.500.

Ο οδηγός Ταίναρο topoguide περιλαμβάνει επίσης πεζοπορικές διαδρομές, διαβαθμισμένες σε κλάσεις δυσκολίας, μήκους ή καταλληλότητας για οικογένειες και συγκροτημένες ανά πεζοπορικούς πυρήνες. Συνολικά, οι διαδρομές αυτές αθροίζουν χλμ περπατήματος.

Στο πεδίο, ο οδηγός εντοπίζει και προτείνει αυτόματα τις πλησιέστερες διαδρομές. Όταν ο πεζοπόρος επιλέξει μια διαδρομή, η εφαρμογή τον καθοδηγεί με ακρίβεια μέσω οπτικών μηνυμάτων, ενώ συνεχώς τον ενημερώνει για τη θέση του και την απόσταση από το τέλος του περπατήματος.

Πέραν των διαδρομών, ο οδηγός Ταίναρο topoguide περιλαμβάνει Σημεία Ενδιαφέροντος. Τα Σημεία Ενδιαφέροντος είναι καταχωρημένα με ακρίβεια και μέσω ενός απλού μηχανισμού απόστασης/αζιμουθίου οδηγούν τον επισκέπτη να τα εντοπίσει στο πεδίο.

Ταίναρο topoguide
Ταίναρο topoguide
Ταίναρο topoguide
Ταίναρο topoguide

Τέλος, ο οδηγός Ταίναρο topoguide έχει ενσωματωμένο ένα πολυσέλιδο ψηφιακό βιβλίο, με εκτενή πίνακα περιεχομένων. Μέσα στα κεφάλαια του βιβλίου έχουν ενταχθεί τα Σημεία Ενδιαφέροντος, ως αυτόνομα λήμματα. Τα λήμματα των Σημείων Ενδιαφέροντος προσπελαύνονται από το χάρτη και τον σχετικό πίνακα.

Ο οδηγός Ταίναρο topoguide είναι διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές Android μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece, που περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου.

Ο οδηγός Ταίναρο topoguide είναι επίσης διαθέσιμος στην ομάδα της Πελοποννήσου ως in-app purchase για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece.

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

topoguide Greece
Η Μάνη καλύπτεται από 5 περιοχές της οικογένειας topoguide, που αντιστοιχούν ακριβώς στις κύριες γεωγραφικές ενότητες της χερσονήσου: Αβία topoguide, Καρδαμύλη topoguide, Γύθειο topoguide, Αρεόπολη topoguide και Ταίναρο topoguide.

Οι πέντε οδηγοί της Μάνης είναι διαθέσιμοι ως in-app purchase για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Τα topoguides της Μάνης περιλαμβάνονται στην ομάδα της Πελοποννήσου.

Οι οδηγοί της Μάνης είναι επίσης διαθέσιμοι ως in-app purchase για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, και συγκεκριμένα των πέντε περιοχών της Μάνης, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.