Μοναστήρια στο Menalon Trail

Μοναστήρια στο Menalon Trail

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Η μονή Προδρόμου

Η όδευση του Menalon Trail ακολουθεί μια σειρά από ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία του ορεινού τοπίου: χαράδρες, απόκρημνες κοιλάδες κλπ. Αυτό δεν είναι τυχαίο: οι παλιοί δρόμοι του βουνού χαράκτηκαν σε εποχές ταραγμένες και οι οδεύσεις τους έπρεπε να είναι σύντομες και κρυπτικές.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Η Παλαιά μονή Φιλοσόφου

Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι πάνω στα ίδια αυτά μορφολογικά στοιχεία ήρθαν και φώλιασαν τα μοναστήρια, χτισμένα και αυτά σε περιόδους αστάθειας και φόβου, άρα αναζητώντας θέσεις που θα ήσαν ταυτόχρονα κρυπτικές και φυσικά οχυρές.
Χάρη σε αυτή τη φυσική συγκυρία, η διαδρομή του Menalon Trail περνά από όλα σχεδόν τα μοναστήρια της περιοχής: τις μονές Προδρόμου και Φιλοσόφου - Παλιά και Νέα - στη Δημητσάνα, την έρημη μονή Αγίων Αποστόλων στο Ζυγοβίστι, κοντά από τη μονή Αγίων Θεοδώρων στην Ελάτη, μέσα από τη μονή Κερνίτσας στη Νυμφασία και από το παλιό ασκηταριό της Σφυρίδας.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Το καθολικό της έρημης μονής Αγίων Αποστόλων, στο Ζυγοβίστι

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Οδηγός στο Menalon Trail

topoguide Greece
μοναστηριών στην περιοχή του Menalon Trail περιλαμβάνονται στον οδηγό Menalon Trail topoguide.

Ο οδηγός Menalon Trail topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Menalon Trail περιλαμβάνεται στην ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών. Αποκτήστε τον οδηγό του Menalon Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Menalon Trail topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Menalon Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει τα μοναστήρια.