Πηγές και κρήνες του Πάρνωνα

Πηγές και κρήνες του Πάρνωνα

Πάρνωνας topoGuide
Πάρνωνας topoGuide: Κρήνη της Δασικής Υπηρεσίας στα Τζίτζινα

Ο Πάρνωνας έχει πολλά πηγαία νερά. Όλα τα χωριά είναι χτισμένα σε θέσεις με σημαντικές πηγές και όλα στολίζονται με ωραίες κρήνες στις πλατείες και τις γειτονιές. Παράλληλα, πάνω στα παλιά μονοπάτια, αλλά και στο νεώτερο οδικο δίκτυο, έχουν κατασκευαστεί ωραίες κρήνες. Μέσ στο δάσος και τις πλαγιές βρίσκει κανείς και ελεύθερες πηγές, όπως η Ψηλή Βρύση.

Πάρνωνας topoGuide
Πάρνωνας topoGuide: Η μεγάλη κρήνη στο χώρο αναψυχής του καταφυγίου του Δασαρχείου

Όλες οι μεγάλες κοιλάδες διαρρέονται από ρέματα μόνιμης ροής, που στο παρελθόν κινούσαν νερόμυλους και μαντάνια. Τα ρέματα της ανατολικής πλευράς, κοντά στον Πλάτανο, τροφοδοτούν δύο εντυπωσιακούς καταρράκτες, της Λεπίδας και το Μελίσσι.

Πάρνωνας topoGuide
Πάρνωνας topoGuide: Η μικρή πηγή στον Αγιώργη, στην περιοχή του Κάστρου της Ωριάς

Φωτογραφίες και περιγραφές πηγών και κρηνών του Πάρνωνα περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Πάρνωνας topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
. Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.