Χάρτης της Ευρυτανίας

Χάρτης της Ευρυτανίας

Νότια Ευρυτανία
Νότια Ευρυτανία: Το Κρίκελο

Ο χάρτης της Νότιας Ευρυτανίας που φιλοξενείται στην παρούσα σελίδα, περιλαμβάνεται και στη χαρτογραφική εφαρμογή Toponavigator, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone και iPad).

Σε αντίθεση με τους χάρτες γεωαναφερμένων εικόνων, που αποτελούνται από τη στατική εικόνα ενός χάρτη συγκεκριμένης κλίμακας, ο χάρτης topoguide συντίθεται από 18 επίπεδα μεγέθυνσης (18 zoom levels), που φτάνουν μέχρι κλίμακα 1:2.500. Στα περισσότερα από 20 επίπεδα πληροφορίας που συνθέτουν το χάρτη της Νότιας Ευρυτανίας, έχουν αποτυπωθεί:

  • Περισσότερα από 250 χλμ μονοπάτια.
  • Όλο το οδικό δίκτυο, μέχρι και τους κατεστραμένους δρόμους.
  • Περισσότερα από 400 τοπωνύμια.
  • Όλες οι εκκλησίες και τα μοναστήρια.
  • Όλες οι πηγές και οι κρήνες.
  • οικισμοί της περιοχής και άλλα Σημεία Ενδιαφέροντος (POIs).

Το Toponavigator παρέχει έναν πλήρη off-line πεζοπορικό χάρτη της Ελλάδας, δεκάδες χιλιάδες POIs και λειτουργίες καταγραφής και πλοήγησης.