Πανίδα της Αμοργού

Πανίδα της Αμοργού

Amorgos topoguide
Amorgos topoguide: Σπιζαετός (Aquila fasciata)

Θηλαστικά

Τα χερσαία θηλαστικά της Αμοργού είναι – αναμενόμενα – λίγα, με τα Αγριοκούνελα και τα Κουνάβια να είναι τα πιο κοινά, ενώ παρούσα είναι η Κηπομυγαλή, καθώς και μικρά τρωκτικά (Σταχτοποντικοί, Μαυροποντικοί, Βραχοποντικοί κ.α.). Έχουν εντοπιστεί, επίσης, και 2-3 είδη νυχτερίδων. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο, όπου εμφανίζεται η Μεσογειακή φώκια, το Κοινό Δελφίνι και πιθανότατα άλλα θαλάσσια θηλαστικά.
Mediterranean seals (Monachus monachus) have been observed in the surrounding marine zone.

Πουλιά

Amorgos topoguide
Amorgos topoguide: Νησοπέρδικα (Alectoris chucar)

Το ορνιθολογικό ενδιαφέρον της Αμοργού εστιάζεται σαφώς στην ομάδα των Θαλασσοπουλιών, που απαντούν στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο, τις πολυάριθμες νησίδες και τις ακτές του κυρίως νησιού. Στην περιοχή αναπαράγονται σημαντικοί αριθμοί από Αιγαιόγλαρους, Αρτέμηδες, Μύχους και Θαλασσοκόρακες, κάνοντας την από τις πιο αξιόλγες θαλάσσιες ζώνες για την ορνιθοπανίδα στο Αιγαίο. Στο χερσαίο τμήμα της περιοχής πιο αξιόλογες παρουσίες είναι αυτές των Μαυροπετριτών που φωλιάζουν στους κρημνούς του κυρίως νησιού και των νησίδων, καθώς και των 2-3 ζευγαριών Σπιζαετών, ενώ λόγω του σημαντικού αριθμού κτηνοτροφικών ζώων τα Όρνια από την αποικία της γειτονικής Ηρακλειάς επισκέπτονται τακτικά το νησί.

Κατά τα άλλα, εκτός των μεταναστευτικών περιόδων, τα πουλιά στο νησί είναι μάλλον λίγα και τα τυπικά των μικρών νησιών του Αιγαίου, δηλαδή Κουρούνες, Κόρακες, Γερακίνες, Βραχοκιρκίνεζα, Πετρίτες, Γαλαζοκότσυφες, Κουκουβάγιες, Τυτούδες, Μαυροτσιροβάκοι, Κατσουλιέρηδες, Ασπροκωλίνες κ.α.

Ερπετά και αμφίβια

Amorgos topoguide
Amorgos topoguide: Αβλέφαρος (Ablepharus_kitaibelii)

Ο αριθμός των ερπετών στην Αμοργό είναι μάλλον μικρός. Το κοινό Σιλιβούτι εδώ αναγνωρίζεται ως διακριτό τοπικό υποείδος (Podarcis erhardii subsp. amorgensis), ενώ παρόντα είναι τα δύο είδη σαμιαμιδιών, το Σαμιαμίδι και ο Κυρτοδάκτυλος, αλλά και ο Αβλέφαρος. Από τα φίδια είναι γνωστά το Αγιόφιδο, ο Λαφιάτης και ο ‘Ερυκας, ενώ παρά την ύπαρξη κάποιων (ασαφών) αναφορών ντόπιων, η Οχιά φαίνεται να είναι απούσα από το νησί.

Amorgos topoguide
Amorgos topoguide: Ελληνικός βαλτοβάτραχος (Pelophylax kutrmuelleri)

Στην Αμοργό δεν υπάρχουν ιδιαίτερα κατάλληλα ενδιαιτήματα για τα Αμφίβια: οι Πράσινοι Φρύνοι και οι Βαλτοβάτραχοι, τα μοναδικά αμφίβια του νησιού, περιορίζονται σε νερολακκούβες κοντά σε πηγές και τα ρέματα εποχικής ροής, στις βαλτώδεις εκτάσεις κοντά σε ακτές, στο φράγμα στα Κατάπολα κ.α.

topoguide greece

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της Αμοργού περιλαμβάνονται στον οδηγό Αμοργός topoguide, το μοναδικό ξεναγό για την περιοχή.

Ο οδηγός Αμοργός topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide greece. Η Αμοργός περιλαμβάνεται στην ομάδα της Νησιών της Ελλάδας. Αποκτήστε τον οδηγό της Αμοργός ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Αμοργός topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Αμοργός από την ομάδα των Ελληνικών Νησιών, ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον πεζοπόρο να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με μειούμενη απόσταση και ακριβές αζιμούθιο.

topoguide greece