Μελέτη μονοπατιών Δίρφυος

Μελέτη μονοπατιών Δίρφυος

Το Δασαρχείο Χαλκίδας, με βάση τις επιταγές της πρόσφατης Υπ. Απόφασης για τα μονοπάτια, προκήρυξε την πρώτη μελέτη πεζοπορικού δικτύου στην Ελλάδα. Ανάδοχος του έργου κηρύχθηκε ο μελετητής δασοτεχνικών έργων Ι. Στεφανίδης, που σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της AnaDigit, ανέλαβαν τη μελέτη 15 πεζοπορικών διαδρομών γύρω από τη Δίρφυ. Το δίκτυο θα έχει μήκος περίπου 65 χλμ.

Η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη.