Χλωρίδα του Υμηττού

Χλωρίδα του Υμηττού

Γνωρίστε είδη φυτών

Η χλωρίδα στη χρονιά και το υψόμετρο

Τα ανθισμένα φυτά ανά μήνα
Το υψομετρικό εύρος κάθε είδους
Υμηττός topoguide
Υμηττός topoguide: Η ασυνήθιστη και πραγματικά μικροσκοπική Moraea mediterranea

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πλήρης καταγραφή της χλωρίδας του Υμηττού, παρά μόνο αποσπασματικά στοιχεία.

Πληροφορίες βέβαια, μπορούν να αντληθούν από μελέτες που έχουν γίνει για τη βλάστηση της περιοχής, ενώ τα τελευταία χρόνια, μια ιδιαίτερα δυναμική κοινότητα ερασιτεχνών βοτανικών συμβάλλει ενεργά στον εμπλουτισμό της γνώσης για τη χλωρίδα του βουνού.

Υμηττός topoguide
Υμηττός topoguide: Campanula celsii subsp. celsii, μια βραχόβια καμπανούλα της Αττικής

Η χλωρίδα του Υμηττού παρουσιάζει υψηλή ποικιλότητα με περισσότερα από 800 είδη φυτών, από τα οποία 23 είναι ενδημικά της Ελλάδας (όπως τα Fritillaria obliqua, Onosma graeca, Veronika glauca ssp. glauka, Carum graecum ssp. graecum, Anthemis cretica ssp. cretica, Dianthus erarratifolius ssp.).

Υμηττός topoguide
Υμηττός topoguide: Fritillaria graeca, η πιο διαδεδομένη φριτιλλάρια της Ελλάδας

Αρκετά ακόμα είδη της τοπικής χλωρίδας, όπως τα Aristolochia microstoma, Geocaryum parnassicum, Colchicum sfikasianum, Hesperis laciniata ssp secundiflora, Lomelosia hymettia, Erysimum atticum, Campanula celsii, Campanula drabifolia, Romulea linaresii ssp. graeca, Moraea mediterranea και Fritillaria graeca, έχουν περιορισμένη εξάπλωση ή παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Υμηττός topoguide
Υμηττός topoguide: Linum leucanthum, ενδημικό της Αττικής, Εύβοιας και Βορείων Σποράδων

Στον Υμηττό έχουν καταγραφεί περισσότερα από 40 είδη ορχεοειδών, με πιο κοινά τα Himantoglossum robertianum, Ophrys tenthredinifera, Ophrys lutea και Orchis italica και λιγότερο συνηθισμένα τα Orchis pauciflora, Neotinea lactea, Neotinea maculata, Anacamptis morio, Anacamptis coriophora, Ophrys mycenensis, Ophrys argolica και Spiranthes spiralis.
Αναλυτικότερη παρουσίαση γίνεται στο κεφάλαιο οι Ορχιδέες του Υμηττού.

.
Υμηττός topoguide
Υμηττός topoguide: Η Tulipa sylvestris, γνωστή από ελάχιστες θέσεις στον Υμηττό

Αρκετοί φυσιολάτρες και ερευνητές έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στον Υμηττό και έχουν δημιουργήσει σχετικές ιστοσελίδες και blogs, όπως το Flora Attica και το ymittos-plants.

Υμηττός topoguide
Υμηττός topoguide: Η Viola hymettia, παρούσα σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, αλλά παντού τοπική και διακριτική

Χλωριδικές διαδρομές

Για την αμεσότερη γνωριμία του πεζοπόρου και του φυσιοδίφη με τη χλωρίδα του Υμηττού, το topoguide.gr παρέχει 4 διαδρομές που έχουν σχετιστεί με χαρακτηριστικά είδη φυτών της άμεσης γειτονίας τους. Οι διαδρομές αυτές είναι:

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Η χλωρίδα του Υμηττού

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας του Υμηττού, σπάνιων και κοινών, όπως και οι πιο πάνω χλωριδικές διαδρομές περιλαμβάνονται στον οδηγό Υμηττός topoguide.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μέσα από τη γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Play Store. Ο Υμηττός ανήκει στην ομάδα της Αττικής.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από τη γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό του Υμηττού ως in-app purchase στην εφαρμογή, μέσα στην ομάδα της Αττικής.

Η εφαρμογή Υμηττός topoguide καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.

Η εφαρμογή παρέχει επίσης οδηγίες πλοήγηση κατά μήκος των χλωριδικών διαδρομών. Καθώς ο πεζοπόρος πλησιάζει τη θέση ενός φυτού, η εφαρμογή ενεργοποιεί το αντίστοιχο λήμμα από τον οδηγό, δημιουργώντας έτσι μια ζωντανή διαδικασία μύησης στη φύση του βουνού.