Αβία topoguide

Αβία topoguide

Η περιοχή της Αβίας εκτείνεται από τα περίχωρα της Καλαμάτας μέχρι και τα όρια της Καρδαμύλης και από τη θάλασσα μέχρι και τη βάση του ορεινού δάσους του Ταϋγέτου. Η εξερεύνηση μιας τέτοιας περιοχής, με περίπλοκο ανάγλυφο και δύσκολο οδικό δίκτυο με πολλούς κακοτράχαλους και συχνά αδιέξοδους δρόμους, απαιτεί ένα καλό χαρτογραφικό βοήθημα.

Μάνη: Αβία topoguide
Μάνη: Η κάλυψη της εφαρμογής Αβία topoguide

Για τη μεγάλη και σε μεγάλο ποσοστό λίγο γνωστή αυτή περιοχή, ο πεζοπόρος και ο περιηγητής μπορούν να βασιστούν στην Αβία topoguide, έναν πολύπλευρο οδηγό στη φύση, τα μνημεία και τα μονοπάτια της Αβίας.

Ο οδηγός Αβία topoguide βασίζεται σε έναν λεπτομερή χάρτη, που φορτώνεται με την εγκατάσταση και λειτουργεί off-line. Ο χάρτης προέρχεται από μια πηγή διανυσματικών δεδομένων, οργανωμένη σε περίπου 100 θεματικά επίπεδα και είναι δομημένος σε 18 επίπεδα λεπτομέρειας. Η ακρίβειά του φτάνει την κλίμακα του 1:2.500. Ο χάρτης - και όλα τα δεδομένα της εφαρμογής - αναβαθμίζονται συνεχώς και τα νέα στοιχεία έρχονται αυτόματα στο χρήστη.

Ο οδηγός Αβία topoguide επίσης πεζοπορικές διαδρομές, διαβαθμισμένες σε κλάσεις δυσκολίας, μήκους ή καταλληλότητας για οικογένειες και ομαδοποιημένες ανά πεζοπορικούς πυρήνες. Συνολικά, οι διαδρομές αυτές αθροίζουν χλμ περπατήματος.

Στο πεδίο, ο οδηγός εντοπίζει και προτείνει αυτόματα τις πλησιέστερες διαδρομές. Όταν ο πεζοπόρος επιλέξει μια διαδρομή, η εφαρμογή τον καθοδηγεί με ακρίβεια μέσω οπτικών μηνυμάτων, ενώ συνεχώς τον ενημερώνει για τη θέση του και την απόσταση από το τέλος του περπατήματος.

Πέραν των διαδρομών, ο οδηγός Αβία topoguide περιλαμβάνει Σημεία Ενδιαφέροντος. Τα Σημεία Ενδιαφέροντος είναι καταχωρημένα με ακρίβεια και μέσω της συνεχούς ένδειξης απόστασης/αζιμουθίου οδηγούν τον επισκέπτη να τα εντοπίσει στο πεδίο.

Αβία topoguide
Αβία topoguide
Αβία topoguide
Αβία topoguide

Τέλος, ο οδηγός Αβία topoguide έχει ενσωματωμένο ένα πολυσέλιδο ψηφιακό βιβλίο, με εκτενή πίνακα περιεχομένων. Μέσα στα κεφάλαια του βιβλίου έχουν ενταχθεί τα Σημεία Ενδιαφέροντος, ως αυτόνομα λήμματα. Τα λήμματα των Σημείων Ενδιαφέροντος προσπελαύνονται από το χάρτη και το σχετικό πίνακα. Στον πίνακα, δίπλα σε κάθε Σημείο Ενδιαφέροντος, ένα ειδικό σύμβολο ενημερώνει το χρήστη ότι το συγκεκριμένο θέμα αντιστοιχεί σε λήμμα του βιβλίου.

Ο οδηγός Αβία topoguide είναι διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές Android μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece, που περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου.

Ο οδηγός Αβία topoguide είναι επίσης διαθέσιμος στην ομάδα της Πελοποννήσου ως in-app purchase για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece.

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

topoguide Greece
Η Μάνη καλύπτεται από 5 περιοχές της οικογένειας topoguide, που αντιστοιχούν ακριβώς στις κύριες γεωγραφικές ενότητες της χερσονήσου: Αβία topoguide, Καρδαμύλη topoguide, Γύθειο topoguide, Αρεόπολη topoguide και Ταίναρο topoguide.

Οι πέντε οδηγοί της Μάνης είναι διαθέσιμοι ως in-app purchase για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Τα topoguides της Μάνης περιλαμβάνονται στην ομάδα της Πελοποννήσου.

Οι οδηγοί της Μάνης είναι επίσης διαθέσιμοι ως in-app purchase για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, και συγκεκριμένα των πέντε περιοχών της Μάνης, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.