Πανίδα των Βαρδουσίων

Πανίδα των Βαρδουσίων

Τα θηλαστικά

Βαρδούσια topoguide
Βαρδούσια topoguide: Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra)

Τα Βαρδούσια προσφέρουν ζωτικό χώρο σε ορισμένα μεγάλα θηλαστικά, όπως ο λύκος (Canis lupus), που εμφανίζεται τακτικά. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν αναφερθεί κάποιες παρατηρήσεις της καφέ αρκούδας (Ursus arctos) στη δυτική μεριά του συγκροτήματος, που γειτνιάζουν με την Ευρυτανία. Ζαρκάδια (Capreolus capreolus) και αγριογούρουνα (Sus scrofa) είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, όπως και τα αγριόγιδα (Rupicpra ruicapra), για τα οποία οι πολυάριθμες απόκρημνες κορυφές του βουνού αποτελούν ιδανικό βιότοπο. Η βίδρα (Lutra lutra) είναι παρούσα στα ποτάμια της περιοχής (Μόρνος, Εύηνος). Τα περισσότερα από τα κοινότερα μικρά θηλαστικά της ορεινής Ελλάδας είναι παρόντα κι εδώ: αλεπούδες, κουνάβια, λαγοί, σκίουροι, ασβοί, σκαντζόχοιροί, μυγαλίδες, ποντικοί και αρκετά είδη νυχτερίδας.

Τα πουλιά

Βαρδούσια topoguide
Βαρδούσια topoguide: Δεντρογέρακο (Falco subbuteo)

Τα αλπικά πεδία των Βαρδουσίων δεν είναι ελκυστικά μόνο στους ορειβάτες, αλλά και σε πολλά είδη πουλιών. Εκτός από τα ακριβοθώρητα, αλλά τυπικά ορεινά αναπαραγόμενα είδη, όπως οι Χιονόστρουθοι, Χιονοψάλτες, Χιονάδες, Πυροκότσυφες, ο χαρακτήρας του βουνού φέρεται να ελκύει για διαχείμαση και αλλά ασυνήθιστα για το γεωγραφικό πλάτος του βουνού πουλιά. Έτσι, με την αύξηση των επισκέψεων των παρατηρητών πουλιών τα τελευταία χρόνια, έχουν καταγραφεί στο δασοόριο των Βαρδουσίων είδη όπως ο Χιονοκότσυφας, το Χρυσοτσίχλονο και το Ελατοτσίχλονο. Φυσικά από τα απρόσιτα βράχια των κορυφών δεν θα μπορούσαν αν λείπουν οι Κιτρινοκαλιακουδες, αλλά και Κοκκινοκαλιακούδες και Τοιχοδρόμοι.
Από τα αρπακτικά, εκτός από τους Χρυσαετούς και τους Φιδαετούς που φωλιάζουν στα Βαρδούσια και μερικά μικρότερα, και μερικά όχι τόσο κοινά μικρότερα αρπακτικά φωλιάζουν, όπως το Διπλοσάινο και το Δεντρογέρακο - ακόμα και το πιο σπάνιο Χρυσογέρακο έχει αναφερθεί από την περιοχή. Στα ελατοδάση φωλιάζουν δρυοκολάπτες (Μάυρος, Πράσινος, αλλά υπάρχουν αναφορές και για τον Νανοδρυοκολάπτη), και ενδιαφέροντα δασόβια στρουθιόμορφα όπως ο Χρυσοβασιλίσκος και η Βουνοπαπαδίτσα.

Ερπετά και αμφίβια

Χάρη στην πληθώρα ορεινών ρεμάτων, τα Βαρδούσια είναι προνομιακή περιοχή για πολλά είδη αμφιβίων, όπως οι τρίτωνες (Ichthyosaura alpestris, Lissotriton graecus), η κιτρινομπομπίνα (Bombina variegata), η σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra), οι ορεινοί βάτραχοι (Rana graeca, R. dalmatina). Από τα ερπετά, πάνω από το δασοόριο διαβιεί - και, σύμφωνα με αναφορές, είναι κάπως κοινή - η σπάνια Νανόχεντρα (Vipera graeca), καθώς στην ίδια ζώνη και ο Στεφανοφόρος (Coronella austriaca). Παράλληλα, μπορούμε να συναντησουμε τα τυπικά είδη της ηπειρωτικής χωρας: χελώνες (π.χ. Testudo hermanni, Testudo marginata), φίδια (π.χ. Elaphe quatuorlineata, Natrix natrix) και σαύρες.

Βαρδούσια topoguide
Βαρδούσια topoguide: Ελληνικός Βάτραχος (Rana graeca)

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας των Βαρδουσίων, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στον οδηγό Βαρδούσια topoguide.

Ο οδηγός Βαρδούσια topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Κεντρικής Ελλάδας, στις περιοχές της εφαρμογής topoguide Greece.

H εφαρμογή topoguide Greece είναι διαθέσιμη για συσκευές Android από το Google Play.

H εφαρμογή topoguide Greece είναι επίσης διαθέσιμη για συσκευές iOS (iPhone και iPad) από το App Store.