Χάρτης των Βαρδουσίων και Σημεία Ενδιαφέροντος

Χάρτης των Βαρδουσίων
Σημεία Ενδιαφέροντος

Βαρδούσια topoGuide
Βαρδούσια topoGuide: Το Τρίστενο

Ο χάρτης των Βαρδουσίων που φιλοξενείται στην παρούσα σελίδα, περιλαμβάνεται και στην εφαρμογή Βαρδούσια topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).

Σε αντίθεση με τους χάρτες γεωαναφερμένων εικόνων, που αποτελούνται από τη στατική εικόνα ενός χάρτη συγκεκριμένης κλίμακας, ο χάρτης topoguide συντίθεται από 18 επίπεδα μεγέθυνσης (18 zoom levels), που φτάνουν μέχρι κλίμακα 1:2.500. Στα περισσότερα από 20 επίπεδα πληροφορίας που συνθέτουν το χάρτη των Βαρδουσίων, έχουν αποτυπωθεί:

  • Περισσότερα από 200 χλμ μονοπάτια.
  • Όλο το οδικό δίκτυο, μέχρι και τους κατεστραμένους δρόμους.
  • Περισσότερα από 300 τοπωνύμια.
  • Όλες οι εκκλησίες και τα μοναστήρια.
  • Όλα αρχαία και βυζαντινά μνημεία.
  • Όλες οι πηγές και οι κρήνες.
  • οικισμοί της περιοχής και άλλα Σημεία Ενδιαφέρονος (POIs).

Η εφαρμογή Βαρδούσια topoGuide καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει όλες τις πεζοπορικές και περιβαλλοντικές διαδρομές, ενώ περιλαμβάνει ένα ολόκληρο βιβλίο-οδηγό που καλύπτει θεματικά όλες τις όψεις της γεωγραφίας, της ιστορίας και της φύσης του μεγάλου ρουμελιώτικου βουνού.

Σημεία Ενδιαφέροντος

Η εφαρμογή Βαρδούσια topoGuide περιλαμβάνει Σημεία Ενδιαφέροντος. Επιλέξτε μια ομάδα Σημείων Ενδιαφέροντος για να την δείτε στο χάρτη.