Μνημεία των Βαρδουσίων

Μνημεία των Βαρδουσίων

Βαρδούσια topoGuide
Βαρδούσια topoGuide: Τμήμα της ακρόπολης του αρχαίου Καλλίου

Περιοχή δύσβατη και απόμερη, με πλούσιους ωστόσο φυσικούς πόρους, η ενότητα των Βαρδουσίων κατοικήθηκε από την προϊστορική περίοδο, από την οποάι έχουν εντοπιστεί λείψανα οικισμών και νεκροταφείων. Στην κλασική αρχαιότητα, ο κυριότερος οικισμός της περιοχής ήταν το αρχαίο Κάλλιο ή Καλλίπολη.

Βαρδούσια topoGuide
Βαρδούσια topoGuide: Το προϊστορικό νεκροταφείο στα Μάρμαρα

Το Κάλλιον υπήρξε η σημαντικότερη πόλη της ευρύτερης λεκάνης του Μόρνου και μέλος της Αιτωλικής Συμπολιτείας. Οι κάτοικοί του ήταν Εσπέριοι Λοκροί και ανήκαν στη φυλή των Οφιονέων. Η πόλη επόπτευε το στρατηγικό πέρασμα του Στενού, που ήταν η μοναδική δίοδος χαμηλού υψομέτρου από τη Φθιώτιδα προς την Αιτωλία.

Φωτογραφίες και περιγραφές μνημείων της περιοχής των Βαρδουσίων περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Βαρδούσια topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.