Ορχιδέες των Βαρδουσίων

Ορχιδέες των Βαρδουσίων

Γνωρίστε ορχιδέες

Με βάση τις πιο πρόσφατες έρευνες (Βλάχος 2006), 19 είδη ορχιδέας έχουν καταγραφεί στα Βαρδούσια.

Βαρδούσια topoguide
Βαρδούσια topoguide: Dactylorhiza baumanniana

Όλα τα taxa που έχουν καταγραφεί είναι τα αναμενόμενα είδη της βιογεωγραφικής ζώνης και της υψομετρικής κάλυψης του συγκροτήματος. Στο δάσος των ελάτων βρίσκουμε 4 είδη Anacamptis και τη Dactylorhiza saccifera, μία και μοναδική Cephalanthera (την Cephalanthera rubra, για κάποιο λόγο τα δύο λευκά κεφαλάνθηρα της ηπειρωτικής χώρας δεν έχουν βρεθεί εδώ) και το πανταχού παρόν Limodorum abortivum.
Το γένος των Orchis είναι παρόν με 6 είδη, από τα οποία το πιο εξωτικό φαίνεται να είναι το Orchis picta, ένα αμφιλεγόμενο taxon που σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα έχει μεταπέσει στο επίπεδο του υποείδους ως Anacamptis morio subsp. caucasica.
Στα υγρά λιβάδια και κοντά σε νερά θα βρούμε την Dactylorhiza baumanniana και τις συνήθεις επιπακτίδες (Epipactis palustris και Epipactis microphylla) της Κεντρικής Ελλάδας.

Βαρδούσια topoguide
Βαρδούσια topoguide: Neottia ovata

Κυριότερες εκπλήξεις για τον γνώστη των ορχιδεών είναι η ασυνήθιστη Gymnadenia conopsea και η σχεδόν αόρατη Neottia ovata.
Τέλος, ελλείψει μεσογειακής μακκίας και φρυγάνων, το τεράστιο γένος των Ophrys εκπροσωπείται από μόλις 2 είδη, τα Ophrys spruneri και Ophrys mammosa.

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών ορχιδέας περιλαμβάνονται στον οδηγό Βαρδούσια topoguide.

Ο οδηγός Βαρδούσια topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Κεντρικής Ελλάδας, στις περιοχές της εφαρμογής topoguide Greece.

H εφαρμογή topoguide Greece είναι διαθέσιμη για συσκευές Android από το Google Play.

H εφαρμογή topoguide Greece είναι επίσης διαθέσιμη για συσκευές iOS (iPhone και iPad) από το App Store.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.