Σπήλαια του Λυκαβηττού

Σπήλαια του Λυκαβηττού

Λυκαβηττός topoguide
Λυκαβηττός topoguide: Σπήλαια του Λυκαβηττού

Η γεωλογική δομή της περιοχής του Λυκαβηττού συνιστά μια εικόνα που είναι κοινή στο κέντρο του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, δηλ. μια οριοθετημένη ασβεστολιθική μάζα (περατή υδρολογικά) που επικάθεται στους "σχιστολίθους Αθηνών" (πολύ λιγότερο περατά πετρώματα). Η στρωμάτωση αυτή συναντάται και στα Τουρκοβούνια.

Λυκαβηττός topoguide
Λυκαβηττός topoguide: Σπήλαια του Λυκαβηττού

Ο όγκος των κορυφών παρουσιάζει τα τυπικά καρστικά και μοροφολογικά χαρακτηριστικά των ασβεστολίθων, δηλ. σπήλαια (είναι γνωστές 4 σπηλιές), ορθοπλαγιές και έντονες αξονικές διαβρώσεις.

Λυκαβηττός topoguide
Λυκαβηττός topoguide: Σπήλαια του Λυκαβηττού

Ο πληρέστερος οδηγός για τον Λυκαβηττό είναι η εφαρμογή Λυκαβηττός topoguide. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές Android και για συσκευές iOS (iPhone και iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.