Η βλάστηση της Επιδαύρου

Η βλάστηση της Επιδαύρου

Επίδαυρος topoguide
Το τοπίο της Επιδαύρου καλύπτεται
από μια ευτυχή μίξη φυσικής και εισηγμένης από τον άνθρωπο χλωρίδας
Πατήστε για μεγέθυνση

Η – πεδινή σε μεγάλο τμήμα της – περιοχή της Επιδαύρου καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό από καλλιεργούμενες εκτάσεις, με τη μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνουν οι ελαιώνες, αλλά και οι οπωρώνες: η περιοχή Αργολίδας – Επιδαύρου είναι ιδιαίτερα φημισμένη για τα εσπεριδοειδή της.

Επίδαυρος
Επίδαυρος
Τα εκτεταμένα δάση Χαλεπείου πεύκης (Pinus halepensis)
στους λόφους και την ακτογραμμή ανάμεσα στη Νέα και την Παλαιά Επίδαυρο

Όσον αφορά τη φυσική βλάστηση, μία χωρικά διακριτή και συνεκτική ενότητα αποτελεί το δάσος χαλέπιας πεύκης (Pinus halepensis) που καλύπτει τη λοφώδη περιοχή ανάμεσα στη Νέα και την Παλαιά Επίδαυρο. Το δάσος αυτό παρουσιάζει ικανοποιητική φυσικότητα και συνοχή και θεωρείται ότι αποτελεί φυσικό τύπο βλάστησης, ενώ οι μεμονωμένες συστάδες που απαντούν σε άλλες θέσεις της περιοχής (π.χ. κοντά και μέσα στον αρχαιολογικό χώρο Επιδαύρου) είναι πιο δυσδιάκριτη η προέλευσή τους, αν δηλαδή αποτελούν υπολείμματα φυσικής βλάστησης που δεν αποψιλώθηκαν για καλλιέργειες ή μετέπειτα φυτεύσεις.

Επίδαυρος topoguide
Τυπικό μωσαϊκό καλλιεργειών, ελαιώνων και θαμνώνων των λόφων της Επιδαύρου
Πατήστε για μεγέθυνση

Μεγάλες εκτάσεις στις παράκτιες και εσωτερικές πετρώδεις πλαγιές καλύπτονται από τυπική μακκία βλάστηση (ψηλοί σκληρόφυλλοι θάμνοι), με κυρίαρχο είδος το πουρνάρι (Quercus coccifera), ενώ κοντά στις ακτές σημαντική συμμετοχή έχει η φοινικική άρκευθος (Juniperus phoenicea). Άλλα χαρακτηριστικά είδη που συμμετέχουν σε αυτό τον τύπο βλάστησης είναι τα σχίνα (Pistacia lentiscus), τα φυλλικία (Phillyrea latifolia), οι αγριελιές (Olea europaea). Σε σημεία, βέβαια, με μεγαλύτερη επιβάρυσνη από βόκσηση ή πυρκαγιές, έχουν εγκατασταθεί τυπικές κοινότητες φρυγάνων, με λαδανιές (Cistus sp.), ασφάκες (Phlomis fruticosa), οι αστοιβίδες (Sarcopoterium spinosum) κ.α.

Η περιοχή της Επιδαύρου είναι γενικά άνυδρη, με την πλειοψηφία των ρεματιών να είναι μικρές και μόνο με περιοδική ροή. Πιο τυπική υδρόφιλη βλάστηση, με πλατάνια (Platanus orientalis), πικροδάφνες (Nerium oleander), ιτιές (Salix sp.) διατηρεί η πιο σημαντική ρεματιά του ρέματος Τσιπιανίτη, που αρδεύει τον κάμπο της Παλιάς Επιδαύρου.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide greece

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Μια αναλυτικότερη παρουσίαση της βλάστησης της Επιδαύρου περιλαμβάνεται στον οδηγό Επίδαυρος topoguide, το μοναδικό ξεναγό για την περιοχή. Ο οδηγός καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide greece. Η Επίδαυρος περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό της Επιδαύρου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Επίδαυρος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Επιδαύρου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή παρέχει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος των διαδρομών, καθώς και έναν πλούσιο οδηγό στη γεωγραφία, τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής.

topoguide greece