Το οροπέδιο της Βασκίνας

Το οροπέδιο της Βασκίνας

Πάρνωνας topoGuide
Πάρνωνας topoGuide: Το οροπέδιο της Βασκίνας

Οι σχηματισμοί των ασβεστολίθων και δολομιτών της ζώνης της Τρίπολης, που κυριαρχούν στην περιοχή του Πάρνωνα, είναι εξαιρετικά υδροπερατοί. Λόγω του πολύ μεγάλου πάχους των σχηματισμών (που κυμαίνεται γύρω στα 1.300 μ.) και της έντονης καρστικοποίησης, το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των ομβρίων που κατεισδύει οδηγείται στη θάλασσα, όπου το σύστημα εκφορτίζεται μέσω πολλών και μεγάλων υποθαλάσσιων αναβλύσεων (ανάβαλοι).

Πάρνωνας topoGuide
Πάρνωνας topoGuide: Παλιά στέρνα-ομβροσυλλέκτης.
Προσέξτε την κοίλη διαμόρφωση της στέγης της στέρνας

Το οροπέδιο της Βασκίνας είναι ένα απέραντο "καρστικό πλατώ" σε υψόμετρο περίπου 800 μ. Παρόλες τις έντονες βροχοπτώσεις, το οροπέδιο δεν έχει καθόλου πηγαία νερά και τόσο η ύδρευση των οικισμών, όσο και ο ποτισμός των δεκάδων χιλιάδων ζώων που αποτελούσαν τον μοναδικό πόρο των διάσπαρτων συνοικήσεων στηρίζονταν και εξακολουθούν να βασίζονται στη συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση των ομβρίων.

Πάρνωνας topoGuide
Πάρνωνας topoGuide: Νεώτερος ομβροσυλλέκτης με μεγάλη δεξαμενή

Πράγματι, το οροπέδιο είναι κατάσπαρτο από στέρνες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι στέρνες είναι ιδιωτικές και εξυπηρετούν τα κοπάδια ενός σογιού ή μιας οικογένειας, ενώ οι μεγαλύτερες στέρνες είναι κοινοτικές και βρίσκονται μέσα ή στα όρια των οικισμών.

Πάρνωνας topoGuide
Πάρνωνας topoGuide: Νεώτερη στένα στον οικισμό Σοχά

Μεταπολεμικά, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος του ποτισμού των ζώων, κατασκευάστηκαν δύο μεγάλοι ομβροσυλλέκτες στην περίμετρο του κύριου οικισμού του οροπεδίου, της Βασκίνας. Οι μεγάλες επιφάνειες συλλογής και οι μεγάλες δεξαμενές (πάνω από 200 m2) συνέδραμαν αποτελεσματικά τις πολυάριθμες, μικρές στέρνες.

Πάρνωνας topoGuide
Πάρνωνας topoGuide: Παλιά στένα στη ράχη Καμπουρό

Ειδικά κεφάλαια γεωλογίας, παρουσίαση πολλών γεωτόπων και μια αναλυτική περιγραφή των υδατικών συνθηκών στο οροπέδιο της Βασκίνας περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Πάρνωνας topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
. Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.