Η βλάστηση στο μυκηναϊκό τοπίο

Η βλάστηση στο μυκηναϊκό τοπίο

Μυκήνες topoguide
Μυκήνες topoguide: Μια ανθισμένη γκορτσιά στο Μετόχι Φανερωμένης

Στην περιοχή των Μυκηνών το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης καλύπτεται από μια διαδοχή απο πετροπλαγιές, βραχώνες, φρύγανα, αροτριαίες καλλιέργειες ή οπωρώνες και τέλος ψηλό θαμνώνα.

Οι πετροπλαγιές και οι βραχώνες φιλοξενούν την τυπική για τη συγκεκριμένη βιογεωγραφική ζώνη βλάστηση ποωδών φυτών και μικρών θάμνων, που φέρουν το ομαδικό όνομα φρύγανα.

Ο θαμνώνας καλύπτει μεγάλες εκτάσεις κυρίως σε επικλινείς πλαγιές, μέσα σε χαράδρες και ανάμεσα σε μεγάλους βραχώνες. Τα πιο ώριμα τμήματα βρίσκονται σε περιοχές όπου η βόσκηση έχει σταματήσει εδώ και αρκετές δεκαετίες.

Μεγάλο μέρος της επιφάνειας του ορεινού χώρου καταλαμβάνουν οι καλλιέργειες, που μπορεί να είναι αροτριαίες ή οπωρώνες. Στα οργωμένα κτήματα, που λίγες δεκαετίες πριν ήταν εγκαταλελεμένα, σπέρνονται ζωοτροφές, όπως κριθάρι και βρώμη, καλλιέργειες ξηρικών συνθηκών με μικρή απόδοση. Οι οπωρώνες ψηλότερα είναι κυρίως ελιές, ενώ πιο χαμηλά θα βρούμε κυρίως διάφορες ποικιλίες βερύκοκου και λιγότερο άλλα καπροφόρα.

Ένα μωσαϊκό βραχώνων, φρυγάνων και καλλιεργειών

Μυκήνες topoguide: Το μωσαϊκό βραχώνων, φρυγάνων και καλλιεργειών
Το μυκηναϊκό τοπίο: ένα μωσαϊκό βραχώνων, φρυγάνων και καλλιεργειών
Πατήστε για μεγέθυνση

Τα φρύγανα είναι μια ομάδα εξαιρετικά ανθεκτικών μικρών και μεσαίων θάμνων και ξυλωδών φυτών.

Τα φυτά των φρυγάνων έχουν κατάλληλες προσαρμογές για τις δυσμενείς εδαφικές συνθήκες της περιοχής, την παρατεταμένη ξηρή περίοδο και τις αλλεπάλληλες μικρές ή μεγάλες πυρκαγιές.

Στην ΒΑ Πελοπόννησο στην ομάδα των φρυγάνων κυριαρχούν είδη όπως η Αστοιβίδα (Sarcopoterium spinosum), η Ασφάκα (Phlomis fruticosa), το Στουρέκι (Globularia alypum), οι Λαδανιές (Cistus sp.), το ρείκι (Erica sp.) και ο Ασπάλαθος (Calicotome villosa).

Μυκήνες topoguide: Το μωσαϊκό βραχώνων, φρυγάνων και καλλιεργειών
Περιοχή Πούσι Κρος, Αγιονόρι: ένα μωσαϊκό βραχώνων, φρυγάνων και καλλιεργειών
Πατήστε για μεγέθυνση

Ο θαμνώνας στην ΒΑ Πελοπόννησο συντίθεται από τα συνήθη είδη της Μεσογειακής ζώνης: Πουρνάρι (Quercus coccifera), Κουμαριά (Arbutus unedo), Σχίνο (Pistacia lentiscus), Γλυστροκουμαριά (Arbutus adrachne), η κοκκορεβυθιά (Pistacia terebinthus) και Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), με τα τρία πρώτα να κυριαρχούν. Ο θαμνώνας κρύβει έναν πυκνό υπόροφο από είδη των φρυγάνων ή μικρούς αγκαθωτούς θάμνους.

Μυκήνες topoguide: Παλιές πεζούλες στη Λάκκα Αγίου Αντωνίου, Στεφάνι
Παλιές πεζούλες στη Λάκκα Αγίου Αντωνίου, Στεφάνι
Πατήστε για μεγέθυνση

Στις ρεματιές αφθονούν τα πλατάνια (Platanus orientalis) και οι πικροδάφνες (Nerium oleander).

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ

Μια εμπεριστατωμένη προσέγγιση της βλάστησης των εκτάσεων γύρω από τις Μυκήνες περιλαμβάνεται στον οδηγό Μυκήνες topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Μυκήνες topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Οι Μυκήνες topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό Μυκήνες topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Μυκήνες topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Μυκήνες topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης έως και 15 περιοχών, επιτρέποντας έτσι την προβολή πολλών περιοχών της Πελοποννήσου και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.
topoguide Greece