Η χλωρίδα του μυκηναϊκού τοπίου

Η χλωρίδα του μυκηναϊκού τοπίου

Γνωρίστε είδη χλωρίδας

Μυκήνες topoguide
Μυκήνες topoguide: Μια φουντωτή Alkanna graeca μπροστά στην παλιά μονή Φανερωμένης

Η χλωρίδα του μυκηναϊκού τοπίου αποτελείται κυρίως από είδη των μικρών και μεσαίων υψομέτρων της βιογεωγραφικής ζώνης της ΒΑ Πελοποννήσου. Η εκρηκτική Μεσογειακή Άνοιξη φέρνει και εδώ αναρίθμητους βίκους, σιληνές, βορβούς και ευφόρβιες.

Ανάμεσα σε μεγάλους πληθυσμούς από τα συνήθη είδη των φρυγάνων και του ημιορεινού θαμνώνα, θα βρούμε πολλά ενδιαφέροντα είδη ορχιδεών και άλλων γεώφυτων, αλλά και αρκετά σπάνια ή ελληνικά ενδημικά φυτά. Στην αρχή της Άνοιξης, πρωτοστατούν οι Κρόκοι και οι Ίριδες και ακολουθούν οι Φριτιλλάριες, οι Όφρυες, οι Αλκάννες και οι Καμπανούλες.

Οι Ίριδες

Οι Ίριδες ένα μεγάλο γένος από πολυετή, μονοκοτυλήδονα φυτά των εύκρατων περιοχών. Το ριζικό σύστημά τους βασίζεται σε ευμεγέθη κόνδυλο.

Όλες οι Ίριδες έχουν εντυπωσιακά άνθη. Τα πιο ευμεγέθη είδη καλλιεργούνται ως καλλωπιστικά φυτά.

Μυκήνες topoguide
Iris
attica
Μυκήνες topoguide
Iris
tuberosa
Μυκήνες topoguide
Iris
unguicularis

Στην περιοχή των Μυκηνών θα βρούμε αρκετά είδη, από τα οποία πιο διαδεδομένα είναι η Iris attica των πετροπλαγιών, η Iris tuberosa των μικρών λιβαδιών και η Iris unguicularis των σκιερών χαραδρώσεων. Πολυπληθής αλλά εφήμερη είναι η παρουσία της μικρούλας Moraea sisyrinchium.

Οι Αλκάννες

Μονεμβασιά-Βάτικα topoguide
Μυκήνες topoguide: Alkanna tinctoria, η βαφική αλκάννα

Οι Αλκάννες είναι μια ομάδα από εύρωστα φυτά, σε μέγεθος και δομή μικρού θάμνου, που αποικούν πετρώδη εδάφη. Από τα περίπου 60 γνωστά είδη, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περίπου 30 είδη και υποείδη.

Από τη ρίζα ορισμένων ειδών λαμβάνεται η ουσία Αλκαννίνη που έχει ισχυρές αντιμικροβιακές, αντιφλεγμονώδεις και επουλωτικές ιδιότητες. Το βάμμα από το φλοιό των ριζών της Alkanna tinctoria χρησιμοποιείται ως φυσική χρωστική.

Μυκήνες topoguide
Alkanna
graeca
subsp. baeotica
Μυκήνες topoguide
Alkanna
methanaea
(ελληνικό ενδημικό)

Τα Lamium

Τα Lamium είναι ένα σχετικά ολιγάριθμο γένος (περίπου 30 είδη, από τα οποία περίπου 15 είδη και υποείδη στην Ελλάδα). Είναι φυτά της Παλαιαρκτικής, αλλά έχουν σταδιακά εγκατασταθεί σε όλη την Εύκρατη Ζώνη, ακολουθώντας τη διάδοση των διαταραγμένων και πλούσιων σε οργανικές ουσίες εδαφών, στα οποία είναι προαρμοσμένα.

Στην Ελλάδα, τα πιο γνωστά είδη (κυρίως το Lamium garganicum) είναι συνήθεις έποικοι των πέριξ των μαντριών και βράχινων στάλων κοπρισμένων ζωνών. Άλλα είδη, όπως το Lamium moschatum, προτιμούν άκρες δρόμων ή παλιά χωράφια, ενώ το Lamium amplexicaule θα τo βρούμε σποραδικά και στο χαμηλό θαμνώνα.

Μυκήνες topoguide
Lamium
amplexicaule
Μυκήνες topoguide
Lamium
garganicum
Μυκήνες topoguide
Lamium
moschatum

Οι σιληνές

Στις Μυκήνες οι σιληνές αντιπροσωπεύονται με αρκετά είδη ευρείας εξάπλωσης, όπως τις Silene vulgaris και Silene colorata, που τις συναντάμε σχεδόν παντού στους βιοτόπους της περιοχής και άλλα λιγότερο πολυπληθή, όπως τη Silene graeca και τη Silene reinholdii, που αν και είναι διαδεδομένα, έχουν τοπική παρουσία.

Μυκήνες topoguide
Silene
cretica
Μυκήνες topoguide
Silene
graeca
Μυκήνες topoguide
Silene
reinholdii

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ

Μια διεξοδική ανάλυση της χλωρίδας των πετροπλαγιών, των φρυγανότοπων και των φαραγγιών γύρω από τις Μυκήνες περιλαμβάνεται στον οδηγό Μυκήνες topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Μυκήνες topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Οι Μυκήνες topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό Μυκήνες topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Μυκήνες topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Μυκήνες topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης έως και 15 περιοχών, επιτρέποντας έτσι την προβολή πολλών περιοχών της Πελοποννήσου και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.
topoguide Greece