Χλωρίδα του Ανατολικού Πηλίου

Χλωρίδα του Ανατολικού Πηλίου

Eastern Pelion topoguide
Ανατολικό Πήλιο topoguide
Himantoglossum robertianum

Το Ανατολικό Πήλιο περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος μεσογειακών και ορεινών βιοτόπων, με πιο ενδιαφέροντα το χώρο της οξιάς. Στη ζώνη αυτή κυριαρχεί η οξιά (Fagus sylvatica), ένα ψηλό και εντυπωσιακό φυλλοβόλο, που σχηματίζει, ανάλογα με την ποιότητα τόπου και το ιστορικό της ανθρώπινης επέμβασης, δάση με πολλές μορφές ύψους, ζωτικότητας και δομής. Στον ίδιο χώρο συναντάμε συστάδες με αγριόλευκες (Populus tremula) και αιγοϊτιές (Salix caprea).

Ανατολικό Πήλιο topoguide
Ανατολικό Πήλιο topoguide
Iris tuberosa
Το Ανατολικό Πήλιο χαρακτηρίζεται από τις απότομες κλίσεις των πλαγιών του, με άφθονα νερά και καλυμμένες με πυκνή δασική βλάστηση από καστανιές, πλατάνια και βελανιδιές, αλλά και εκτεταμένους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς, όπως πρανή φαραγγιών και παράκτιες ορθοπλαγιές, που φιλοξενούν σπάνια και πανέμορφα αγριολούλουδα, όπως οι καμπανούλες Campanula pelia και Campanula incurva (ελληνικά ενδημικά είδη), οι σιληνές Silene multicaulis subsp. sporadum και Silene linoides (επίσης ελληνικά ενδημικά), η αγριολαχανίδα Brassica cretica subsp. aegaea κ.α.

Ανατολικό Πήλιο topoguide
Ανατολικό Πήλιο topoguide
Orchis italica

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας του Ανατολικού Πηλίου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ανατολικό Πήλιο topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.