Χλωρίδα του Δυτικoύ Πηλίου

Χλωρίδα του Δυτικoύ Πηλίου

Δυτικό Πήλιο topoguide: Σήμανση διαδρομών
Δυτικό Πήλιο topoguide: Neotinea lactea

Στο Δυτικό Πήλιο, στα χαμηλότερα υψόμετρα κυριαρχούν οι ελαιώνες και ο Μεσογειακός θαμνώνας, που δεν προσφέρουν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για μεγάλη φυτοποικιλότητα, ενώ ψηλότερα συναντούμε κυρίως δάση βελανιδιάς και καστανιάς. Όπως σε όλο το Πήλιο, έτσι κι εδώ, οι κάτοικοι στράφηκαν στην αξιοποίηση των αρωματικών, φαρμακευτικών και μελισσοτροφικών φυτών της περιοχής τους, όπως το ρείκι (Erica manipuliflora), η λαδανιά (Cistus creticus), το βαλσαμόχορτο (Hypericum perforatum, Hypericum olympicum), οι αγριορίγανες (Origanum vulgare, Calaminthe nepeta) κ.α.

Δυτικό Πήλιο topoguide: Σήμανση διαδρομών
Δυτικό Πήλιο topoguide: Sternbergia lutea

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας του Δυτικoύ Πηλίου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Δυτικό Πήλιο topoguide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.